Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Aktualności » Zmarł xiążę Eugeniusz Wirtemberski

Zmarł xiążę Eugeniusz Wirtemberski

Requiescat in pace

W godzinach popołudniowych 26 lipca 2022 roku zmarł w wieku dziewięćdziesięciu jeden lat Jego Królewska Wysokość xiążę Eugeniusz Wirtemberski – poinformował blog Eurohistory, powołując się na wiadomość przekazaną przez dyrektora wykonawczego Królewskiego Funduszu Dziedzictwa Króla Borysa i Królowej Joanny, pana Iwajłę Szałafowa. Xiążę był kuzynem zmarłego w czerwcu króla Wirtembergii Karola II i Jego Królewskiej Mości króla Bułgarii Symeona II.

Urodził się 2 listopada 1930 r. w górnośląskiej wsi Pokój (niem. Carlsruhe) i otrzymał imiona Eugeniusz Eberhard Albrecht Maria Józef Jan Rilsky Robert Ulryk Filip Odon Karol Hubert. Był trzecim dzieckiem i drugim synem xięcia Albrechta Eugeniusza (1895–1954) i bułgarskiej królewny Nadziei (1899–1958), małżonków od 24 stycznia 1924 r. Rodzina zyskała przydomek Czarnych Wirtembergów, gdyż dzieci xiążęcej pary miały ciemne włosy, co kontrastowało z kolorem włosów ich kuzynów, dzieci brata xięcia Albrechta Eugeniusza, późniejszego króla Filipa. Xiążę Eugeniusz dołączył do starszego rodzeństwa: xięcia Ferdynanda (1925–2020), xiężniczki Małgorzaty Luizy (1928–2017, żony Franciszka Luce-Bailly de Chevigny’ego), po nim zaś na świat przyszły Ich Królewskie Wysokości xiążę Alexander Eugeniusz (ur. 1933) i xiężniczka Zofia (ur. 1937, żona Antoniego Emanuela Rôxo de Ramos-Bandeiry).

Dziadkowie Jego Królewskiej Wysokości w linii męskiej to król Wirtembergii Albrecht (1865–1939) i arcyxiężniczka Małgorzata Zofia (1870–1902), natomiast po kądzieli – król Bułgarii Ferdynand I (1861–1948) i xiężniczka Maria Luiza z Domu Burbonów Parmeńskich (1870–1899).

31 sierpnia 1962 r. w Mondsee xiążę Eugeniusz wziął ślub cywilny z Jej Cesarską i Królewską Wysokością arcyxiężniczką Alexandrą (ur. 1935), córką arcyxięcia Antoniego (1901–1987), jednego z habsburskich pretendentów do tronu Hiszpanij, i rumuńskiej xiężniczki Ileany (1909–1991). Ślub kościelny odbył się 3 września. Małżonkowie nie doczekali się potomstwa, a 6 kwietnia 1972 r. na gruncie cywilnym rozstali się wraz z rozwodem, do którego doszło we Frankfurcie nad Menem.

Xiążę, przypomniał pan Iwajło Szałafow, wielokrotnie odwiedzał ojczyznę swojej matki.

opracowanie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.