Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » III Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne

III Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Miłośników Średniowiecza UWr

22 i 23 maja 2014 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa III Interdyscyplinarne Spotkania Mediewistyczne. Tam, gdzie we Wrocławiu studenci i doktoranci dzielą się swoimi ustaleniami wzbogacającymi wiedzę o tej najciekawszej epoce w historii Europy, ponownie nie mogło zabraknąć przedstawiciela Portalu Legitymistycznego. Dla naszych Czytelników nagraliśmy wybrane wystąpienia z pierwszego dnia konferencji.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Miłośników Średniowiecza, które powstało w 2010 roku z inicjatywy studentów historii i archeologii, zrzesza studentów różnych kierunków UWr. Podstawowe założenia Koła to interdyscyplinarność badań oraz popularyzacja średniowiecza wśród uczniów szkół średnich, gimnazjalnych oraz podstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

22 maja

Wykład inauguracyjny prof. Krzysztofa Wachowskiego

Michał Kulpa (Uniwersytet Jagielloński) – Registrum epistularum Grzegorza Wielkiego – kształtowanie się źródła historycznego

Paweł Babij (Archiwum Państwowe w Łodzi) – Włócznia w życiu codziennym Słowian Połabskich

Joanna Heluszka (Uniwersytet Opolski) – Stan badań nad konwentem Kanoniczek Regularnych na wyspie Piasek we Wrocławiu

Katarzyna Szawan (Uniwersytet Opolski) – Udział zakonnic w życiu gospodarczym Śląska do połowy XV wieku w świetle dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku

dyskusja

Anna Marynowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Królestwo Cypru za panowania Henryka II (1285-1306) wobec problemu krucjat po upadku Akki

Anna Karolina Kochman (Uniwersytet Wrocławski) – Wrocławskie ulice sub spiece ludi

Radosław Biel, Kamil Serwatka (Uniwersytet Wrocławski) – Wstępne wyniki badań późnośredniowiecznego rurociągu ceramicznego z wykopalisk przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.