Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Antoine Blanc de Saint-Bonnet — prof. Jacek Bartyzel

Antoine Blanc de Saint-Bonnet

Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum

Czwarty z wykładów poświęconych doktorom Kontrrewolucji przybliżył – jak podkreślił prelegent, pan prof. dr hab. Jacek Bartyzel – postać niemal całkowicie zapomnianą i współcześnie pomijaną w opracowaniach i syntezach idei konserwatyzmu. Tym myślicielem, niegdyś uchodzącym za intelektualnego króla swojej epoki, jest Antoni Blanc de Saint-Bonnet (1815−1880), urodzony w Lyonie przedstawiciel mieszczańskiego patrycjatu.

Bohater wykładu pierwszy sukces wydawniczy odniósł w wieku dwudziestu sześciu lat, publikując dzieło pt. O Jedności duchowej, czyli o społeczeństwie i jego pozadoczesnym celu. Jego najbardziej znaną pracą jest zaś Ból z 1849 r.

Antoni Blanc de Saint-Bonnet dostrzegł, że człowiek rodzi się dotknięty złem, lecz społeczeństwo go przygarnia, Kościół zaś naprawia. W najważniejszej – z zachowawczego punktu widzenia – pracy, zatytułowanej Restauracja francuska, przedstawił program odnowy społecznej, poprzedzając go krytyką fałszywych idei korumpujących społeczeństwo. Rewolucja polityczna, pogrobowa córa pogaństwa, która jest karą za błędy monarchii i elit, rozwijała się na obszarze metafizyki – dowodził – już w ciągu stuleci zapoczątkowanych rewolucją protestancką.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.