Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Racjonalność w ekonomii — Bonawentura Lach

Racjonalność w ekonomii

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu

Pan mgr Bonawentura Lach jest kolejnym prelegentem, który przyjął zaproszenie ze strony Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu i Koła Naukowego Ekonomii Pozytywnej. W trakcie spotkania 18 kwietnia 2024 roku przedstawił wykład, którego główne wątki streścić można następująco:

Zadając pytanie o obszar zainteresowania ekonomii, rychło trafiamy na zagadnienie racjonalnego działania. To właśnie racjonalne działanie jest rozumiane jako ten obszar ludzkiej aktywności, którego badaniem zajmują się ekonomiści. Nie jest to jednak zagadnienie rozumiane jednakowo we wszystkich podejściach do tej nauki. Decyzja co do tego, którą szkołę ekonomiczną analizujemy, przekłada się na decyzję odnośnie do tego, co będziemy rozumieć poprzez teorię i metodę. Przyjęcie określonego założenia co do tego, czym jest racjonalne działanie, przekłada się również na wnioski w obszarze konkretnych teorii ekonomicznych. Na tle większości szkół wyróżnia się w tym aspekcie podejście Szkoły Austriackiej. W jej myśli każde ludzkie działanie jest racjonalne. Każdy człowiek, który jest aktorem ekonomicznym – nazywany przez Ludwika von Misesa homo agens – jest racjonalny na mocy tego, że podejmuje działania na podstawie namysłu intelektualnego. Tak długo zatem, jak działania podejmowane są przez świadome, działające na rynku osoby, nie ma sensu dzielić ich na racjonalne i nieracjonalne. Odmienne stanowisko przyjmują reprezentanci szkół uważających ekonomię za naukę empiryczną.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.