Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Kazanie na bierzmowanie w VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. AD 2023 — JE x. bp Donald Sanborn

Kazanie na bierzmowanie w VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św.

JE x. biskup Donald J. Sanborn

Czy Sobór Watykański II uczynił wiernych świętszymi? Czy obserwujemy wzrost pobożności i przestrzegania przykazań Bożych? Czy wzmógł się religijny zapał kapłanów i osób zakonnych? Czy zwiększa się liczba powołań? Czy duchowni i świeccy trzymają się coraz silniej niezmiennego nauczania Kościoła? – te pytania wybrzmiały podczas kazania, które JE x. biskup Donald Sanborn wygłosił w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 16 lipca 2023 r. – Odpowiadamy ze smutkiem: „Nie”. Ponad sześćdziesiąt minionych lat to okres załamania, kiedy ludzie wierzą, w co chcą, i czują się uprawnieni, by nie zgadzać się z nauką Kościoła.

Kościół katolicki wypełnia prorocką rolę, kiedy naucza wiernych i rządzi nimi – przekazuje im nieomylne nauczanie i ustanawia prawa, które służą zbawieniu. W obecnej epoce, jak w żadnej innej w dziejach Kościoła, przekonujemy się o słuszności ostrzeżenia naszego Pana Jezusa Chrystusa przed fałszywymi prorokami i złymi owocami ich działalności. Z Nowego Testamentu wiemy, że fałszywy prorok to ktoś, kto nie otrzymał posłannictwa od Kościoła, lub też otrzymał je, lecz mimo to głosi błędy. Fałszywymi prorokami byli więc m.in., odpowiednio, Marcin Luter i Nestoriusz.

Idąc za wskazaniami Syna Bożego, fałszywego proroka rozpoznajemy po tym, że zwodzi, a jego nauka przynosi zgubne skutki, wśród których są pycha, rozwiązłość, bezbożność i inne rodzaje niemoralności. W tym też kontekście JE x. biskup Donald Sanborn zaznaczył, że hierarchia Novus Ordo zachowała prawny tytuł do władzy, którą mogłaby sprawować, gdyby wyrzekła się herezji. Można zatem mówić o legalności, którą jednak nabyła podstępem, zatajając intencje i pozorując wierność Wierze katolickiej. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa również na papieżach sprawujących władzę w latach 1914–1958, którzy odeszli od polityki papieża św. Piusa X w zakresie zwalczania tendencyj modernistycznych.

Dzięki temu hierarchia Novus Ordo mogła sprawiać wrażenie, że jej przedstawiciele zostali posłani przez Kościół i działają mocą Jego autorytetu. Nadal korzysta z charakterystycznego dla katolicyzmu poczucia posłuszeństwa wiernych, by karmić ich błędnymi naukami. Katolicyzm bowiem wyrasta z posłuszeństwa hierarchii z papieżem na czele – jej nauczanie dla wiernych jest głosem Boga. Nadużycie tej władzy to potworna zbrodnia. Fałszywy prorok, który się jej dopuszcza, gorszy jest od Marcina Lutra, gdyż Luter jawnie odciął się do Kościoła i przynajmniej w tym sensie nie oszukiwał swoich zwolenników – kto szedł za nim, wiedział, że wychodzi z Kościoła.

Biskupów i innych dostojników, którzy przyjmują i głoszą fałszywe nauczanie, należy odrzucać i unikać, gdyż nie mówią w imieniu Boga, często zaś głoszą poglądy potępione przez Kościół. Są zatem niezdolni do nauczania i rządzenia, do uświęcania wiernych, gdyż nie ma uświęcenia bez prawdy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.