Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Co z tą inflacją? — Przemysław Rapka, Mateusz Benedyk

Co z tą inflacją?

Instytut Misesa

W kolejnym nagraniu z cyklu „Ludzkie gadanie” panowie Przemysław Rapka i Mateusz Benedyk rozmawiają o możliwym przebiegu inflacji w Polsce. Zgadzają się zasadniczo co do diagnozy obecnej sytuacji, lecz inaczej widzą zmiany siły nabywczej pieniądza w najbliższych miesiącach i powrót inflacji do poziomu, w który celują banki centralne. Dyskutują między innymi o roli zmian zasobu pieniądza w gospodarce, wpływie szoków podażowych i zmian cen surowców na ceny dóbr finalnych oraz o popycie na pieniądz.

Najważniejsze pytania w podcaście: Dlaczego w Polsce mamy wysoką inflację? Czy podwyżki stóp procentowych to dobre narzędzie walki z inflacją? Jak inflacja będzie wyglądać w najbliższych miesiącach? Czy potrzebujemy realnie dodatnich stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, by zwalczyć inflację? Czy jesteśmy monetarystami? Zainteresowanych odpowiedziami zapraszamy do wysłuchania nagrania:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.