Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czy jest co świętować? W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej — Janusz Dobrosz, Kornel Morawiecki, Lech Stefan

Czy jest co świętować? W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej

Civitas Christiana

Choć od zakończenia działań wojennych w Europie minęło siedemdziesiąt lat, II wojna światowa – a szczególnie jej skutki dla Polski i Polaków – wciąż jest przedmiotem dyskusyj, tematem nowych xiążek i żarliwych polemik. Polacy znaleźli się bowiem w paradoxalnej sytuacji: zwyciężyli na Zachodzie, przegrali na Wschodzie, dodatkowo przymuszani przez nowych okupantów do uwierzenia, że władza sowiecka to główna nagroda na historycznej loterii. Inaczej niż Niemcy, Sowieci oczekiwali, iż podbite narody będą ich również kochać.

O meandrach polskiego losu rozmawiali panowie: Janusz Dobrosz, Kornel Morawiecki i Lech Stefan. Spotkanie w sali konferencyjnej stowarzyszenia Civitas Christiana odbyło się 11 maja 2015 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.