Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czyja jest Unia Europejska? — Piotr Gaglik

Czyja jest Unia Europejska?

Civitas Christiana

Inauguracyjne spotkanie z cyklu „Poniedziałki na Staromłyńskiej” w nowym centrum medialnym Civitas Christiana zaplanowano na 28 sierpnia 2023 roku. Pierwszym prelegentem, który zasiadł za okrągłym stołem, był pan Piotr Gaglik, dobrze znany Czytelnikom Portalu Legitymistycznego z wielu wystąpień w dawnej siedzibie przy ul. Kuźniczej. Wrocławski publicysta i prawnik zaprezentował rozważania poświęcone pierwotnym założeniom i trwającej przez kilka dziesięcioleci ewolucji Unii Europejskiej.

Unia Europejska – zaznaczył prelegent – jest „dziedziczką” Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która powołana została, aby odpowiadać na potrzeby ekonomiczne krajów zniszczonych w okresie II wojny światowej. Podstawą porozumienia stało się francusko-niemieckie „małżeństwo z rozsądku” – miało być antidotum na wpływy Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego w Europie, miało również integrować pokonane Niemcy z gospodarką całego kontynentu i zapobiegać kolejnym próbom zdobycia przez nie hegemonii wśród sąsiadów.

W kolejnych dekadach organizację międzynarodową wyparła koncepcja federacji europejskiej. Krokiem milowym ku jej realizacji okazał się traktat lizboński. Należy jednak pamiętać – podkreślił pan Piotr Gaglik – że wizje federalizacji oraz jedności gospodarczej i politycznej nie są jedynie hasłami popularnymi w ostatnim dziesięcioleciu, lecz pojawiły się wkrótce po II wojnie światowej, nabierając znaczenia w latach siedemdziesiątych XX w.

Dziś jesteśmy świadkami kryzysu instytucjonalnego Unii Europejskiej, lecz istotne są tendencje na rzecz wprowadzenia konstytucji europejskiej, wspólnych praw politycznych i gospodarczych, głosowania na partie ogólnoeuropejskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz zasady większości w miejsce reguły jednomyślności państw członkowskich.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.