Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Polska myśl liberalna w dwudziestoleciu międzywojennym — Wojciech Paryna

Polska myśl liberalna w dwudziestoleciu międzywojennym

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” / Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii

7 stycznia 2016 roku pan Wojciech Paryna, autor pracy magisterskiej o życiu i twórczości Adama Heydla, współpracownik Instytutu Misesa, przedstawił podczas spotkania na Uniwersytecie Ekonomicznym sylwetki polskich ekonomistów, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego byli uważani za zwolenników wolnorynkowej polityki gospodarczej.

Pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od zamknięcia tego rozdziału dziejów Polski, którym była Druga Rzeczpospolita, aktualne pozostają słowa Adama Heydla: Nasz antyliberalizm gospodarczy wyraża się, prócz etatyzmu, w interwencjonizmie, tj. w naginaniu życia gospodarczego do sztucznych, niezgodnych z naturalnym rozwojem celów. Życie ekonomiczne w Polsce uciskane jest jak gdyby gorsetem interwencji, który skrzywia kręgosłup gospodarczego organizmu.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.