Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII wieku” — Małgorzata Stankiewicz

„Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII wieku”

Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

W trakcie odbywających się na początku grudnia 2015 roku Wrocławskich Promocyj Dobrych Książek na szczególną uwagę potencjalnych czytelników zasłużyła pionierska monografia autorstwa pani Małgorzaty Stankiewicz o śląskich zabytkach, które są świadectwem duchowości protestanckiej w naszym regionie. Płyty nagrobne stworzone w hołdzie dzieciom nie występują bowiem w przypadku zachowanych dzieł sztuki sepulkralnej, które można zaliczyć do kręgu pobożności katolickiej.

3 grudnia Autorka spotkała się z zainteresowanymi historią sztuki na wykładzie zorganizowanym przez Oficynę Wydawniczą ATUT, której nakładem ukazała się wspomniana monografia.

Sztuka nagrobkowa Dolnego Śląska jest bogata i różnorodna, ale stosunkowo mało znana i słabo opracowana. Pomniki dziecięce stanowiły zawsze margines zainteresowań historyków sztuki i nie poświęcono im do tej pory żadnego większego opracowania ani w języku polskim, ani w niemieckim. Praca dotyczy tylko jednego ich rodzaju: płyt całopostaciowych, które były jednym z ważnych elementów funeralnej kultury protestanckiej i stanowią swoistą odmianę dawnej sztuki nagrobnej. Terenem badań jest obszar zwany dzisiaj Dolnym Śląskiem, obejmujący także dawne Górne i Dolne Łużyce, ale praca zawiera też liczne odniesienia do podobnych zabytków z innych terenów protestanckiej Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.