Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Dzieje Polski” — prof. Andrzej Nowak

„Dzieje Polski”

Klub Myśli Państwowej

14 czerwca 2014 roku pan profesor Andrzej Nowak, współtwórca i były redaktor naczelny pisma „Arcana”, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, spotkał się ze swoimi wrocławskimi czytelnikami, którzy szczelnie zapełnili jedną z reprezentacyjnych sal Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Okazją do odwiedzin Wrocławia były dwie najnowsze xiążki prof. Nowaka: pierwszy tom Dziejów Polski (wyd. Biały Kruk) oraz wybór publicystyki pt. Putin. Źródła imperialnej agresji (wyd. Sic!). Te szybko rozchwytywane dzieła po raz kolejny stały się punktem wyjścia do rozmowy nie tylko o historii Polski i Europy Wschodniej, lecz również o stanie naszej Ojczyzny ćwierć wieku po tzw. odzyskaniu wolności.

Przytaczając mniej pamiętane wydarzenia ze średniowiecznej historii Polski i Rusi, prelegent zaakcentował różnice cywilizacyjne między obydwoma krajami – do rangi symbolu podnosząc „mord założycielski”, który rozpoczął historię Moskwy, a także późniejsze zniszczenie Kijowa, pierwszej stolicy Rusi. Z drugiej strony natomiast nie można wyobrazić sobie istnienia Polski bez jej wierności wierze katolickiej i bez ducha misyjnego, który skłaniał, by sąsiadów naszej Ojczyzny zachęcać do nawrócenia i jedności z Rzymem.

W dalszej części spotkania pan prof. Nowak zajął polemiczne stanowisko wobec prawicowych publicystów zajmujących się historią Polski w latach II wojny światowej. Warto zauważyć, że prelegent popełnił przy tym charakterystyczny anachronizm, zapominając w swojej stanowczej refutacji poglądów pana Piotra Zychowicza, iż niedoszły sojusz polsko-niemiecki miał być zawarty przed wybuchem wojny i wydarzeniami, które w oficjalnej narracji historycznej zyskały miano Holokaustu. Pan Zychowicz zwracał natomiast uwagę (np. podczas spotkania w BWA Awangarda), że w państwach, które zawarły sojusz z Rzeszą Niemiecką, znaczną większość obywateli pochodzenia żydowskiego udało się ocalić przed deportacją i śmiercią.

Pan prof. Nowak przypomniał również o niemal zapomnianej zagładzie Polaków, którzy pozostając pod władzą Sowietów, padli ofiarą ludobójstwa zainicjowanego rozkazem NKWD nr 00485 z 11 sierpnia 1937 roku.

Wśród pytań z sali nie zabrakło także tematów powyborczych. Warto odnotować, że prelegent, choć nie ukrywał, że zalicza się do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, nie deprecjonował znaczenia sukcesu wyborczego Nowej Prawicy, a nawet sformułował uwagi, które można rozumieć jako krytykę kampanii wyborczej PiS.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.