Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową niezależność. W weekend – lub trochę dłużej!” — dr hab. Arkadiusz Sieroń

„Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową niezależność. W weekend – lub trochę dłużej!”

Civitas Christiana / Organizacja Monarchistów Polskich

Hans von Trotha w powieści zatytułowanej Ramię Pollaka1 włożył w usta jednego z bohaterów następujące słowa: Żeby zjednoczyć naród, potrzebny jest król, bohater narodowy i muzeum narodowe. Chciałbym to zdanie uzupełnić obserwacją, że niezbędne są także: pewien poziom zamożności oraz dar zdrowego rozsądku – 19 czerwca 2024 roku nawiązanie do dzieła opublikowanego przez wydawnictwo Próby otworzyło spotkania autorskie we wrocławskim centrum medialnym Civitas Christiana.

Mam nadzieję, że nasz gość, pan dr hab. Arkadiusz Sieroń, nie zaprzeczy, że myśl o dobrobycie i zamożności rodaków oraz przekonanie, iż rozwaga jest niezbędna, by osiągnąć sukces finansowy, towarzyszyły mu podczas pisania pierwszego w kręgu austriackiej szkoły ekonomii podręcznika finansów osobistych.

W naszych krajowych realiach Organizacja Monarchistów Polskich jest wśród zróżnicowanych środowisk monarchistycznych prawdopodobnie jedyną strukturą, która oprócz konkretnej wizji ustrojowej ma również jasne stanowisko ekonomiczne. Postulat wolności gospodarczej, czyli uwolnienia gospodarki od wpływu biurokratów, którzy mówią o sobie, że Polacy powinni być wdzięczni urzędnikom za to, iż pozwalają im pracować, skłania nas do współpracy z ekonomistami i przedsiębiorcami – uważającymi, że uwolnienie talentów, nieskrępowane ludzkie działanie, współpraca i szlachetna konkurencja regulowana zasadami Dekalogu są jedyną drogą do Wielkiej Polski. Polska Wielka to Polska wolna, Polska ludzi bogatych, ludzi myślących o przyszłości – ale myślących o niej nie w kategoriach kadencyj parlamentu czy prezydenta, tylko pokoleń. A może wręcz stosując się do stwierdzenia, że reakcjonista myśli w tysiącleciach.

OMP od 1989 roku zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem: legitymiści powinni być obrońcami wolności, a wolnościowcy – obrońcami prawowitości władzy. Powinniśmy się uzupełniać, musimy współpracować. Wyrazem tej nadziei jest spotkanie z panem dr. hab. Arkadiuszem Sieroniem, autorem dzieła pod intrygującym tytułem Jak osiągnąć nieprzebrane bogactwo i finansową niezależność. W weekend – lub trochę dłużej! Nasz gość jest adiunktem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Misesa. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół teorii pieniądza (efektu Cantillona), polityki pieniężnej oraz finansów osobistych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

dr hab. Arkadiusz Sieroń, Civitas Christiana, 19 VI AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

zdjęcie: Adrian Nikiel


1 Hans von Trotha, Ramię Pollaka, tłum. Anna Arno, wyd. Próby, Warszawa 2023.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.