Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Gdzie cesarz chadzał piechotą”. Latryny i toalety w świecie grecko-rzymskim w starożytności — dr hab. Andrzej Wypustek

„Gdzie cesarz chadzał piechotą”. Latryny i toalety w świecie grecko-rzymskim w starożytności

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Imperium rzymskie nigdy nie podporządkowało swojej władzy ziem polskich, dlatego temat specjalnego, dodatkowego wykładu zorganizowanego w ramach spotkań poświęconych historii Wrocławia i Śląska można by uznać za osobliwy, a może nawet nieuzasadniony wyjątek. Niesłusznie. Wprawdzie Polska sytuowana jest w „młodszej Europie”, ale współtworzący cywilizację łacińską Polacy w sensie kulturowym niewątpliwie są Rzymianami. I chociaż wygłoszone 5 marca 2019 roku wystąpienie pana dra hab. Andrzeja Wypustka można określić mianem śmiałej, obyczajowej transgresji, gdyż dotyczyło zagadnień zwykle pomijanych milczeniem, było jednak okazją do poważnych rozważań o granicach zasięgu cywilizacji, która narodziła się nad Tybrem.

Pamiątkami antycznej doskonałości rozsianymi wokół Morza Śródziemnego są również dzieła sztuki inżynierskiej będące przejawem romanizacji kultury – toalety. Do standardów higienicznych wyznaczonych przez starożytne latryny nowożytni Europejczycy zaczęli wracać dopiero w XIX wieku. W niektórych rejonach regres „wieków ciemnych” dobiegł końca zaledwie kilkadziesiąt lat temu.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.