Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Gotyckie nastawy ołtarzowe na Śląsku — początki, najważniejsze dzieła i twórcy — dr Agnieszka Patała

Gotyckie nastawy ołtarzowe na Śląsku — początki, najważniejsze dzieła i twórcy

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Wigilia Środy Popielcowej, 25 lutego 2020 roku, to dobry dzień, aby poznawać kryjące jeszcze wiele zagadek nastawy ołtarzowe (retabula) – w średniowiecznych kościołach właśnie wtedy zamykano je, aby post był czasem umartwienia także dla zmysłu wzroku. Znawczyni śląskiego gotyku, pani dr Agnieszka Patała, zaprezentowała dzieła, których obecność w Europie Środkowej odnotowywano od drugiej połowy XIV wieku. W przestrzeni ołtarzowej śląskich świątyń przyjmowały kształt tablic malowanych lub rzeźbionych, szaf i figur – zawsze zaś były wypowiedzią teologiczną i artystyczną. Nie znamy ich genezy, nie wiemy też, kto zarządził, iż będą wprowadzone do kościołów. Produkowano je do wybuchu rewolucji protestanckiej – do ostatnich nastaw ołtarzowych zaliczane jest późnogotyckie w stylu retabulum ufundowane przez biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina. W kolejnych wiekach wiele z nich uległo zniszczeniu, inne wtórnie wykorzystywano, trafiały również do zbiorów muzealnych i prywatnych.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.