Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Inflacja prawa — hamulec polskiej przedsiębiorczości — Cezary Kaźmierczak

Inflacja prawa — hamulec polskiej przedsiębiorczości

Oddział Wrocławski Stowarzyszenia KoLiber

Nadmiar i szczegółowość regulacyj prawnych to jedna z najczęściej wymienianych wad polskiej demokracji, a także główna przyczyna złej kondycji krajowej gospodarki. 25 lutego 2015 roku z inicjatywy Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia KoLiber i Studenckiego Koła Naukowego „Prawo, Społeczeństwo, Kultura” odbyło się spotkanie z panem Cezarym Kaźmierczakiem, prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Prelegent obszernie przedstawił negatywne skutki nadregulacji, korzystając zarówno z własnych doświadczeń przedsiębiorcy działającego w Polsce po 1989 roku, jak i z obserwacyj poczynionych podczas wielu lat pracy w Stanach Zjednoczonych.

Czy możliwy jest powrót do tzw. Ustawy Wilczka z 23 grudnia 1988 roku? Co można zrobić, aby przywrócić Polakom wolność? Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.