Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Doktryny monarchistyczne: Jakobityzm — prof. Jacek Bartyzel

Doktryny monarchistyczne: Jakobityzm

Fundacja Societas et Ius

Legitymizm to nurt zrodzony z klęski, pojawia się jako pewna doktryna, gdy dochodzi do uzurpacji – zaznaczył pan prof. dr hab. Jacek Bartyzel, 17 marca 2021 roku prezentując anglo-szkocko-irlandzki jakobityzm, doktrynę monarchistyczną, której sztandar podnieśli poddani z Trzech Królestw dochowujący wierności Domowi Stuartów. Dynastia została obalona w wyniku rebelii wigów w latach 1688-1689. Jakobityzm jest zatem jednym z najstarszych europejskich legitymizmów, jednak o blisko stulecie poprzedził go legitymizm szwedzki, będący reakcją na bunt heretyków przeciwko katolickiemu królowi Zygmuntowi I (w Polsce – III). Drugi z wymienionych okazał się epizodem na kartach historii, jakobityzm zaś przeszedł w sferę metapolityki, znajdując miejsce także w micie i literaturze. Mimo upływu kilku wieków jakobici dochowują wierności swoim prawowitym władcom: od paru pokoleń są nimi potomkowie Stuartów po kądzieli, przedstawiciele bawarskiego Domu Wittelsbachów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.