Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Komunizm — prof. Jacek Bartyzel

Komunizm

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Komunizm – omawiany w kolejnym wykładzie pana prof. dr. hab. Jacka Bartyzela – to słowo niejednoznaczne, jest bowiem doktryną i ideologią społeczno-polityczną oraz ruchem politycznym o charakterze międzynarodowym, który zdobył władzę nad znaczną częścią globu ziemskiego. W aspekcie ideologicznym głosi całkowite zniesienie własności prywatnej, rodziny, zróżnicowania klasowego społeczeństwa, religii i państwa – zidentyfikowanych jako struktury społecznego zła i wyzysku.

Komunizm głosi ustanowienie drogą rewolucyjną tzw. dyktatury proletariatu, czyli fizycznego wyniszczenia klas posiadających. Następnie po etapie tzw. rozwiniętego socjalizmu, w którym tolerowane byłyby pozostałości poprzednich formacyj, państwo miałoby stopniowo obumierać, co ostatecznie doprowadziłoby do stworzenia społeczeństwa bezklasowego z kolektywną własnością środków produkcji i równym podziałem dóbr według zasady „od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb”. Jest to klasyczna utopia polityczna, jako projekt ideologiczny rozmaitych wyobrażeń doskonałego porządku znana już w starożytności – coś, czego w rzeczywistości nie ma, natomiast być powinno.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.