Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja „Panśląska”

II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja „Panśląska”

Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UWr

23 i 24 maja 2013 roku w Audytorium Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się kolejna interesująca konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Mediewistów UWr. Tym razem tematem spotkania, które zgromadziło młodych naukowców z trzech Uniwersytetów: Wrocławskiego, Śląskiego i Jagiellońskiego, była historia Śląska od średniowiecza do XX wieku. Zróżnicowana tematyka mikrohistoryczna zainteresuje zapewne wszystkich miłośników tej dzielnicy – perły w aż trzech koronach.

Dla naszych Czytelników nagraliśmy część wystąpień. Zapraszamy do wysłuchania nagrań:

23 maja

Wykład inauguracyjny

dr Jacek Dębicki – Kształtowanie się etniczno-językowego oblicza Śląska do połowy XIX wieku

Blok I – Dziedzictwo Dolnego Śląska – moderator: Jacek Wójcik

Joanna Kacprzak (UWr) – Dziedzictwo kulturowe Oleśnicy – czego dokonano, co jeszcze można zrobić, by je zachować

Piotr Zubowski (UWr) – O sztuce i historii oraz sposobach upamiętniania cmentarzy niemieckich na Dolnym Śląsku, na przykładzie cmentarza w Siedlcach i nekropolii z okolic Oławy

Dyskusja po I bloku „Dziedzictwo Dolnego Śląska”

Blok II – Dziedzictwo Dolnego Śląska – moderator: Jacek Wójcik

Agnieszka Biegańska (UJ) – Dziedzictwo niechciane – problematyka

Dyskusja po bloku II „Dziedzictwo Dolnego Śląska”

Wykład

dr hab. Miron Urbaniak – Kanał gliwicki jako unikatowy zabytek hydrotechniki w Polsce

Dyskusja po wykładzie

Blok III – Obraz Śląska – moderator: Kacper Manikowski

Jacek Wójcik (UWr) – Obraz Ducha Gór we wpisach do księgi gości w dawnym schronisku Hampelbaude w Karkonoszach z lat 1696-1709

Dyskusja po bloku III „Obraz Śląska”

Blok IV – Dziedzictwo kościelne – moderator: Patrycja Ziomek

Marcin Musiał (UWr) – Kościoły i klasztory poreformackie na Śląsku – stan, waloryzacja

24 maja

Blok V – Zniszczone zabytki – moderator: Tomasz Musielak

Mateusz Konopka (UWr) – Stare miasto w Brzegu jako przykład zdegradowanego zespołu zabytkowego

Dyskusja po bloku V „Zniszczone zabytki”

Blok VI – Granice – moderator: Jacek Wójcik

Mateusz Magda (UWr) – Ziemia rychtalska – „wrota Wielkopolski” czy „brama do Śląska”?

Dyskusja po bloku VI „Granice”

Wykład

dr hab. Tomasz Przerwa – Turystyczne odkrycie Gór Sowich. Od dziewiętnastowiecznej peryferii do międzywojennego rozkwitu

Dyskusja po wykładzie

Blok VII – Śląsk w trakcie II wojny światowej – moderator: Mateusz Magda

Marcin Pasieko (portal Stary Namysłów / Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Oka”) – Obozy Służby Pracy Rzeszy (Reicharbeitsdienst, RAD) na obszarze powiatu namysłowskiego w latach 1936-1944

Adam Parysz, Beata Związek (UŚ) – Charakterystyka szkolnictwa na Górnym Śląsku w latach II wojny światowej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu Śląskim

Kamil Frąckiewicz (UWr) – Tragedia Wrocławia w „Kronice dni oblężenia. Wrocław 22 I – 6 V 1945” księdza Paula Peikerta

Dyskusja po bloku VII „Śląsk w trakcie II wojny światowej”

Blok VIII – Średniowieczne dziedzictwo – moderator: Piotr Piętkowski

Tomasz Pełech (UWr) – Miecze średniowieczne w Muzeum w Nysie

Michał Schmidt (UJ) – Księga cechowa jako źródło do badań nad działalnością cechów na przykładzie księgi cechu sukienników z Kleparza

Dyskusja po bloku VIII „Średniowieczne dziedzictwo”

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.