Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Kult świętej Jadwigi a Piastowie brzescy — prof. dr hab. Bogusław Czechowicz

Kult świętej Jadwigi a Piastowie brzescy

Muzeum Piastów Śląskich

W czasach niesprzyjających ascezie i staraniom o osiągnięcie Nieba kult świętej Jadwigi wciąż trwa – również w pokoleniach, które nie z własnej winy zostały zranione postkatolickim modernizmem. 19 września 2018 roku w brzeskim Zamku (jego częścią jest kościół pw. św. Jadwigi), gdzie mieści się Muzeum Piastów Śląskich, odbyła się uroczystość uhonorowania młodych ludzi, którzy wzięli udział w konkursie literacko-plastycznym poświęconym życiu patronki Śląska. Ogłoszenie wyników konkursu zostało poprzedzone krótkim wykładem pana prof. dra hab. Bogusława Czechowicza, autora m.in. Sukcesorów śląskich Piastów (ważnej xiążki o specyfice śląskiego legitymizmu), pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego. Wystąpienie pana profesora sprzyjało uświadomieniu sobie, że nie tylko we wszystkich wygasłych liniach Piastów wywodzących się od Henryka Brodatego i Jadwigi z Andechs, ale i wśród ich potomków po kądzieli płynęła i wciąż płynie krew Świętej.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

Zamek w Brzegu — fot. Adrian Nikiel

Zamek w Brzegu — fot. Adrian Nikiel

Zamek w Brzegu — fot. Adrian Nikiel

Zamek w Brzegu, figura św. Jadwigi — fot. Adrian Nikiel

Kościół pw. św. Jadwigi — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.