Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Legitymizm w XXI wieku — Adrian Nikiel

Legitymizm w XXI wieku

Civitas Christiana

Legitymizm jest wynikiem rozpoznania, że nasz Pan Jezus Chrystus jest również Królem, przez którego panują królowie – źródłem prawowitej władzy. Od nas zależy zaś, jaki użytek uczynimy z tej wiedzy.

(Przesłanie Organizacji Monarchistów Polskich na rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego)

31 stycznia 2024 roku, dzień po rocznicy śmierci króla Anglii, Szkocji i Irlandii Karola I – zamordowanego przez zbuntowanych poddanych – Adrian Nikiel, lider środowiska monarchistów polskich, wygłosił odczyt dla uczestników spotkań ideowych we wrocławskim centrum medialnym Civitas Christiana. W trakcie wystąpienia prelegent skomentował, odwołując się do przykładów z obszaru cywilizacji łacińskiej i do nauczania Kościoła katolickiego, definicję legitymizmu sformułowaną przez pana prof. Jacka Bartyzela: zasada prawowitości dynastycznej, wywiedziona z fundamentalnej normy chrześcijańskiej teologii politycznej o pochodzeniu władzy z woli Bożej, określająca porządek sukcesji naturalnej w monarchii dziedzicznej, obserwowany według reguł prawa zwyczajowego, wykształconych w tradycji danego królestwa. Adrian Nikiel podkreślał również, że legitymizm jest pierwszą, najstarszą „rodziną polityczną” na prawicy, od legitymizmu można przesunąć się tylko w lewo.

Za pomoc w przygotowaniu filmu, który mamy przyjemność Państwu prezentować, dziękujemy firmie FILMIX Studio Kacper Elsner. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.