Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Ludzkie gadanie (część 1, 2 i 3)

Ludzkie gadanie (część 1, 2 i 3)

Instytut Misesa

Panowie dr Arkadiusz Sieroń i Mateusz Benedyk rozmawiają o wpływie koronawirusa na gospodarkę w premierowym podcaście Instytutu Misesa. Panowie próbują ustalić, w jaki sposób pandemia odbija się na gospodarce, jak duże mogą być rozmiary tego wpływu oraz jaka polityka gospodarcza pomoże w takiej sytuacji. Wspominają też o sytuacji na giełdach i możliwym wpływie epidemii na postrzeganie wolnościowych rozwiązań w gospodarce.

Podczas rozmowy wspomniany jest artykuł doktora Sieronia.

Wersja audio

Nagranie wideo

Pan Mateusz Benedyk komentuje najnowsze działania Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Jaki skutek przyniesie niekonwencjonalna polityka pieniężna w wydaniu polskim?

Wersja audio

Nagranie wideo

Panowie Mateusz Benedyk i dr hab. Mateusz Machaj rozmawiają o tym, jaka polityka gospodarcza może załagodzić ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Osią rozmowy są wypowiedzi polskich ekonomistów o polityce fiskalnej, pieniężnej i regulacyjnej doby COVID-19.

Większość ekonomistów uważa, że państwo powinno zwiększyć swoją rolę w obliczu kryzysu. Mateuszowie próbują wyjaśnić, dlaczego doprowadzi to do opłakanych rezultatów.

Oprócz podcastu na temat polityki antykryzysowej polecamy też Tarczę antykryzysową Instytutu Misesa.

Wersja audio

Nagranie wideo

Czy wiesz, że…

satysfakcja to nie jedyna korzyść płynąca ze wsparcia Instytutu Misesa?

Wspieranie organizacji pozarządowych uprawnia do skorzystania z ulgi podatkowej. Jeśli w 2019 wspierałeś finansowo na przykład Instytut Misesa, możesz skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć płaconą w roku bieżącym kwotę podatku.

Darowizny na rzecz organizacji porządku publicznego lub innej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o wartości nieprzekraczającej 6% dochodu od osób fizycznych lub 10% od dochodu osób prawnych, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym.

Wystarczy podać w załączniku PIT/O:

• kwotę przekazanej darowizny,

• kwotę dokonanego odliczenia,

• dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Uwaga! Potwierdzenie przelewu bankowego na konto obdarowanego lub na przykład potwierdzenie płatności przez system dotpay jest wystarczającą podstawą do skorzystania z ulgi. Dodatkowe oświadczenie obdarowanego nie jest wymagane w przypadku darowizny pieniężnej.

Najwygodniej odliczysz przekazane darowizny, korzystając z rozliczenia z PiTax.pl – aplikacja przeprowadzi Cię w intuicyjny sposób przez tę i inne ulgi, dzięki którym możesz zmniejszyć daniny przekazywane państwu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.