Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Malarstwo barokowe na Śląsku. Wybrane wątki — dr hab. Andrzej Kozieł, prof. UWr

Malarstwo barokowe na Śląsku. Wybrane wątki

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Śląskie malarstwo barokowe jeszcze do niedawna kryło wiele tajemnic – dziś przynajmniej w dużej części odkrytych dzięki monumentalnej pracy pana dra hab. Andrzeja Kozieła, prof. UWr, i współpracujących z nim polskich i czeskich uczonych. Wynikom wieloletniego projektu badawczego, który zmienił postrzeganie śląskiego baroku i znacząco wpłynął na ocenę dorobku współtworzących go mistrzów, poświęcony był wykład wygłoszony przez pana profesora 4 grudnia 2018 roku. Siedemnasto- i osiemnastowieczne malarstwo to bez wątpienia jedna z najbogatszych składowych dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Wbrew utartemu poglądowi to nie tylko obrazy religijne i portrety, lecz również wspaniałe widoki miast i fascynujące pejzaże – wielu artystów dopiero w ostatnich latach zostało przywróconych zbiorowej pamięci. Tysiące znakomitych dzieł przetrwały kolejne pożogi wojenne, można podziwiać je także w najmniejszych miejscowościach.

Ilość, skala i znaczenie nowych odkryć są tak duże, że możemy śmiało powiedzieć, że malarstwo barokowe na Śląsku zostało na nowo odkryte. Zapraszamy do wysłuchania nagrania, równocześnie zachęcając Czytelników Portalu Legitymistycznego do zapoznania się z pracą zbiorową Malarstwo barokowe na Śląsku (Via Nova, Wrocław 2017) i katalogiem wystawy Nieznane arcydzieła, nieznani mistrzowie. Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte prezentowanej w ubiegłym roku w gliwickiej Willi Caro.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.