Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Mapy Śląska z XVI–XVII wieku jako kulturowy zapis przestrzeni — dr Teresa Bogacz

Mapy Śląska z XVI–XVII wieku jako kulturowy zapis przestrzeni

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Wybrane dzieła sztuki kartograficznej, które powstawały w latach renesansu i baroku – począwszy od wydanej w 1561 roku mapy autorstwa Marcina Helwiga – przybliżyła miłośnikom geografii historycznej pani dr Teresa Bogacz podczas spotkania w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowożytne mapy Śląska i Wrocławia stały się punktem odniesienia do rozważań o różnych aspektach kultury i ich przemianach odnotowywanych przez dawnych kartografów odkrywających ten region na krańcach Cesarstwa.

Spotkanie odbyło się 19 grudnia 2017 roku. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.