Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Milenium pokoju w Budziszynie. 30.01.1018-30.01.2018 — seminarium

Milenium pokoju w Budziszynie. 30.01.1018-30.01.2018

Civitas Christiana / Fraternia Piastowska

30 stycznia 2018 roku minęła tysięczna rocznica zawarcia traktatu pokojowego pomiędzy xięciem Bolesławem Chrobrym a cesarzem rzymskim Henrykiem II Świętym1, na mocy którego została zakończona wojna polsko-niemiecka toczona od 1015 r. (a jednocześnie cały cykl wojen o Czechy i Łużyce prowadzonych od 1002 r.). Z tej okazji 29 stycznia w sali konferencyjnej Civitas Christiana odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli panowie: mec. Adam Jaworski, Janusz Dobrosz, prof. Tadeusz Marczak i red. Artur Adamski. Wystąpienia prelegentów nie ograniczyły się do omówienia zagadnień z początków XI wieku, lecz były punktem wyjścia do interesującego przeglądu relacyj polsko-niemieckich i niemiecko-słowiańskich (ze szczególnym uwzględnieniem Słowiańszczyzny Zachodniej), sięgając również tematyki dwudziestowiecznej i współczesnej.

Przy takim bogactwie omawianych zagadnień nie można było oczywiście uniknąć pewnych uproszczeń i anachronizmów: dzieje Polski i Słowiańszczyzny prezentowano raczej w świetle szczególnie interpretowanej idei narodowej niż katolicyzmu – przypomnienie, że cesarz Henryk II jest świętym i odbiera we Wrocławiu cześć należną osobom kanonizowanym, miało więc posmak pewnej politycznej niepoprawności… Duże zaskoczenie i zdziwienie wzbudziła też wypowiedź pana redaktora Artura Adamskiego, który stwierdził, że monarchia Habsburgów – unikatowy twór, który jednoczył ludy nie drogą podbojów, lecz szczęśliwej polityki dynastycznej (oczywiście z tragicznym wyjątkiem udziału w rozbiorach Polski) – jest absurdalna. Czy zatem absurdalne jest każde państwo, które nie zostało stworzone na podstawie tzw. zasady narodowej i w ściśle określonych granicach etnograficznych? Uwag do wystąpień i pytań do wszystkich mówców mogłoby być oczywiście więcej. Temat z pewnością nie został wyczerpany, dlatego zapraszamy Czytelników Portalu Legitymistycznego do kontynuowana dyskusji milenijnej. Czekamy na Państwa artykuły oraz komentarze do wystąpień zaprezentowanych w filmie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Kolejność wystąpień:

pan mec. Adam JaworskiDziałanie Bolesława Chrobrego Wielkiego skutkujące pokojem budziszyńskim, jako fundament polskiej racji stanu

pan Janusz DobroszJedność zachodnich Słowian tysiąc lat temu a obecnie

pan prof. Tadeusz MarczakProgram zachodni Polski piastowskiej

pan red. Artur AdamskiZnaczenie pokoju w Budziszynie z 1018 r. dla dziejów Polski i współczesnych Polaków

kościół pw. św. Henryka we Wrocławiu — fot. Adrian Nikiel

kościół pw. św. Henryka we Wrocławiu

kościół pw. św. Henryka we Wrocławiu — fot. Adrian Nikiel

współczesny witraż w kościele pw. św. Henryka

zdjęcia: Adrian Nikiel


1 Kanonizowany przez papieża bł. Eugeniusza III, kościół pod jego wezwaniem znajduje się we Wrocławiu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.