Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Mit wypędzenia?” Wypędzenia w niemieckiej pamięci. Legendy, mity, historia

„Mit wypędzenia?” Wypędzenia w niemieckiej pamięci

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Dzięki uprzejmości Organizatorów możemy udostępnić naszym Czytelnikom zapis spotkania promocyjnego, które odbyło się 2 marca 2011 roku we wrocławskim Oratorium Marianum.

Impulsem do debaty były xiążki państwa Ewy i Jana Henninga Hahnów Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, Mythos, Geschichten oraz Jana Henninga Hahna Stereotypy – tożsamości – konteksty. Studia nad polską i europejską tożsamością.

W spotkaniu (zorganizowanym przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta UWr i Instytut Zachodni w Poznaniu), które prowadził pan prof. Krzysztof Ruchniewicz (UWr), udział wzięli także: pp. prof. Hubert Orłowski (Instytut Zachodni, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu), prof. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni) i prof. Izabela Surynt (UWr).

Uwagę Czytelników pragniemy zwrócić na ważną deklarację prorektora UWr, prof. dra hab. Adama Jezierskiego, który stwierdził, że Uniwersytet jest miejscem do omawiania tematów najtrudniejszych i nie może uchylać się od poszukiwania prawdy. Co, jako swoisty znak czasów, można dedykować pamięci dra Dariusza Ratajczaka, byłego pracownika naukowego Uniwersytetu Opolskiego, który nie uchylił się od poszukiwania prawdy o tematach najtrudniejszych i zapłacił za to życiem.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

EVA HAHN, urodziła się w Pradze, od 1968 roku mieszka w Niemczech, początkowo pracowała w Collegium Carolinum w Monachium, obecnie pracuje jako historyk w Oldenburgu.

HANS HENNING HAHN, urodził się w 1947 w Zwickau, jest profesorem Historii Najnowszej Europy Wschodniej na Uniwersytecie im. Karola von Ossietzky’ego w Oldenburgu. W centrum zainteresowania jego badań znajduje się polska historia nowoczesna oraz kwestia pamięci narodowej, jak i badanie historycznych stereotypów.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.