Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Siedemdziesiąta piąta rocznica powołania Muzeum Narodowego we Wrocławiu — konferencja prasowa

Siedemdziesiąta piąta rocznica powołania Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Odsłonięcie popiersi wybitnych dyrektorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz premiera dwóch pierwszych tomów cyklu wydawniczego Przypadki Wrocławskich Muzealników – te wydarzenia uświetniły obchody 75. rocznicy powołania wrocławskiego Muzeum Narodowego. 28 marca 2022 roku uroczystość została poprzedzona konferencją prasową z udziałem panów dr. hab. Piotra Oszczanowskiego i dr. Roberta Hesia.

28 marca 1947 r. na podstawie instrukcji Ministerstwa Kultury i Sztuki powołano Muzeum Państwowe we Wrocławiu w organizacji. Na początku składało się z siedmiu działów: Prehistorycznego, Historycznego, Etnograficznego, Sztuki Zdobniczej, Galerii Sztuki, Działu Przyrodniczego (z oddziałami Zoologicznym, Botanicznym i Geologicznym) oraz Biblioteki.

W dniu powołania w skład zespołu merytorycznego wchodziły cztery osoby: dr Jerzy Güttler (były dyrektor Galerii Miasta Lwowa), mgr Józef Gębczak, mgr Maria Starzewska i dr Marian Haisig. W tym czasie zatrudniono również pierwszego woźnego muzealnego – Józefa Balickiego, długoletniego pracownika muzeów lwowskich, oraz konserwatora zabytków – Stefana Stańkowskiego. Muzeum Państwowe otwarte zostało dla publiczności 13 lipca 1948 r., w 1950 r. zmieniło nazwę na „Śląskie”, w 1970 r. otrzymało nazwę „Narodowego”, a od 1 lutego 2022 r. stało się instytucją państwową prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gdy dzisiaj, 28 marca 2022 r., obchodzimy tę wyjątkową rocznicę, to zwracamy się w stronę przeszłości, doceniamy trud pracy i efekty aktywności zawodowej już kilku pokoleń wrocławskich muzealników – mówi pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. – To oni tworzyli podwaliny tej instytucji, organizowali wspaniałe wystawy i uczynili z tego muzeum jedną z najważniejszych instytucji kultury w mieście, regionie i kraju. Ta pamięć idąca w parze z podziwem dla wytrwałości, pracowitości, kreatywności i wiedzy naszych poprzedników sprawia, że pragniemy oddać im stosowny hołd. Przybiera on postać – tak, jak w przypadku wybitnych dyrektorów muzeum: dr Marii Starzewskiej i Mariusza Hermansdorfera – pomników, czy też – gdy prezentujemy najznamienitsze osobowości naszego muzeum: dr Bożenę Steinborn i Danielę Stankiewicz – edycji książkowych ich osobistych wspomnień.

W ten sposób nie tylko chcemy dobitnie zwrócić uwagę na fakt, jak wiele im zawdzięczamy. Zależy nam także na tym, aby byli oni – poprzez swoje życie, doświadczenie zawodowe, niezliczone sukcesy – zawsze obecni w naszej codziennej pracy. Każdy z nich to primus inter pares wrocławskich muzealników, z których jesteśmy szczególnie dumni.

Popiersia dr Marii Starzewskiej i Mariusza Hermansdorfera zostały odsłonięte w holu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ich autorem jest rzeźbiarz, pan Tomasz Wenklar, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W tej części spotkania – obok dyrektora Oszczanowskiego – głos zabrała pani dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer.

Briefing prasowy MNWr, 28 III AD 2022 – fot. Arkadiusz Podstawka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Seria wydawnicza Przypadki Wrocławskich Muzealników ma upamiętniać tych, którzy przez wiele lat byli związani z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, tu pracowali, tworzyli historię tej instytucji. Poszczególne pozycje serii będą zawierały wspomnienia autobiograficzne tytułowych postaci bądź wspomnienia ich przyjaciół, znajomych i współpracowników, opowiadające nie tylko o życiu zawodowym, ale też prywatnym, o sposobie odnajdywania się w nowej rzeczywistości, wyzwaniach i spełnionych marzeniach. Historie niezwykłe, bo i ich bohaterowie to osoby wyjątkowe. Zawdzięczamy Im tak wiele, że poprzez naszą serię wydawniczą pragniemy zachować Ich ślad w naszej pamięci. Ślad osobisty, nieraz bardzo intymny, po prostu szczery i prawdziwy. [fragment Przedmowy Piotra Oszczanowskiego]

Tak jak imperatorzy rzymscy uwiecznieni zostali w dziele Swetoniusza, a artyści renesansu utrwaleni w pamięci pokoleń przez Giorgio Vasariego, tak i Muzeum Narodowe we Wrocławiu doczekało się biografii nieprzeciętnych muzealniczek i muzealników, którzy tworzyli historię tej instytucji – mówi pan dr Rober Heś, redaktor cyklu. – Muzeum bowiem to nie tylko gmach, wystawy i eksponaty, ale przede wszystkim ludzie, których wieloletniej pracy i zaangażowaniu zawdzięczamy możliwość poznawania i podziwiania wspaniałych dzieł sztuki i rzemiosła. Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu dwa pierwsze tomy nowej serii wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu »Przypadki Wrocławskich Muzealników«, których bohaterkami i autorkami są Bożena Steinborn i Daniela Stankiewicz. Dzięki ich wspomnieniom możemy nie tylko zajrzeć za kulisy wystaw i pracowni muzealnych, ale przede wszystkim poznać marzenia, rozterki i zmagania się z nie tylko muzealną rzeczywistością.

Bohaterkami i bohaterami następnych tomów serii będą kolejne wyjątkowe postaci, które zbudowały historię naszego muzeum: Maria Starzewska, Anna Ziomecka i Mariusz Hermansdorfer.

Briefing prasowy MNWr, 28 III AD 2022 – fot. Arkadiusz Podstawka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Biogramy

Dr Maria Starzewska (1907–2004) – wybitna specjalistka w dziedzinie muzealnictwa, badaczka i popularyzatorka rzemiosła śląskiego. Pracowała w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 1948 r., biorąc udział w organizowaniu tego Muzeum oraz innych muzeów wrocławskich po II wojnie światowej. Organizatorka i wieloletnia kierowniczka Działu Rzemiosł Artystycznych. W latach 1958–1969 pełniła obowiązki dyrektorki Muzeum. Wniosła ogromny wkład w reorganizację instytucji oraz w powstanie i działalność muzeów regionalnych Dolnego Śląska.

Mariusz Hermansdorfer (1940–2018) był wybitnym specjalistą w dziedzinie muzealnictwa, krytykiem i popularyzatorem sztuki współczesnej w Polsce i za granicą. Stworzył najbardziej reprezentacyjną kolekcję sztuki współczesnej w muzealnych zbiorach polskich. W latach 1988–1998 opracował i zorganizował kilkadziesiąt wystaw sztuki współczesnej w kraju i za granicą, m.in. działy polskie na Międzynarodowym Biennale w São Paulo (Brazylia 1989), Międzynarodowym Festiwalu Malarstwa w Cagnes-sur-Mer (Francja 1989–1996), Międzynarodowym Triennale Sztuki w New Delhi (Indie 1991–1998).

Dr Bożena Steinborn – urodzona w roku 1930 w Warszawie. Praktykowała we Wrocławiu wiedzę muzealnika na wszystkich stopniach tej profesji (asystent działu oświatowego, asystent, adiunkt i kustosz działu malarstwa, wicedyrektor do spraw naukowych). Po powrocie do Warszawy pracowała w Zamku Królewskim i Muzeum Narodowym. Opracowała kilka monografii miejscowości dolnośląskich, zaprojektowała wystawę i międzynarodową konferencję poświęconą malarstwu śląskiemu XVI w., wprowadziła sztukę Michaela Willmanna do polskiej nauki. Stworzyła stałą galerię nowożytnego malarstwa europejskiego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Daniela Stankiewicz – urodzona w roku 1928 w Wilnie. W latach 1948–1952 studiowała konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1956–1983 pracowała w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jako główny konserwator zabytków i od podstaw stworzyła muzealną pracownię konserwatorską. W czasie swojej pracy zawodowej dokonała wiele znaczących i ciekawych odkryć, z których najbardziej spektakularne nastąpiło w 1961 r., a dotyczyło fałszerstwa obrazu Łukasza Cranacha Starszego Madonna pod jodłami z wrocławskiej katedry.

Tomasz Wenklar (urodzony w roku 1977 w Katowicach, zamieszkały w Tychach) – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1998–2003). Według Wenklara celem rzeźby jest zatrzymanie w czasie i pamięci tego, co odchodzi i przemija. Dla Wrocławia stworzył dwa pomniki: Wojciecha Korfantego i Ignacego Jana Paderewskiego, a także tablicę upamiętniającą koncert Paderewskiego. Jest również autorem popiersia Paderewskiego w sali sesyjnej ratusza oraz Wojciecha Kossaka w holu Muzeum „Panorama Racławicka”.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem (za które dziękujemy redakcji portalu NaszeSudety.pl):

Wersja audio

Nagranie wideo

Briefing prasowy MNWr, 28 III AD 2022 – fot. Arkadiusz Podstawka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Briefing prasowy MNWr, 28 III AD 2022 – fot. Arkadiusz Podstawka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu

zdjęcia: Arkadiusz Podstawka

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.