Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej — etap III — konferencja prasowa

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej — etap III

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Tematyczne ścieżki zwiedzania i efekty specjalne w dużej rotundzie, mapping i pokaz multimedialny w małej rotundzie, nowoczesne księgarnia i kasa, przestrzeń bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych – to niektóre ze zmian, jakie nastąpiły w wyniku modernizacji budynków Muzeum „Panorama Racławicka”. Otwarcie gmachu dla zwiedzających nastąpi 27 lipca 2021 r.

Projekt „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” to największe z dotychczasowych przedsięwzięć inwestycyjnych towarzyszących ekspozycji we Wrocławiu słynnego dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Podczas trwających blisko rok prac przearanżowana została przestrzeń holu wejściowego: powstał sklep muzealny nawiązujący w swojej stylistyce do księgarń w Pawilonie Czterech Kopuł i gmachu głównym Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zmienione zostały usytuowanie i wygląd kasy. Wnętrze zostało w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowy charakter otrzymała mała rotunda, w której w formie mappingu na przestrzennej makiecie prezentowany będzie przebieg bitwy pod Racławicami. Na panoramicznie zaaranżowanym ciągu naściennych ekranów wyświetlana będzie prezentacja multimedialna przybliżająca postać Tadeusza Kościuszki i innych bohaterów bitwy, a także historię powstawania słynnego obrazu.

W dużej rotundzie będzie można wysłuchać nie tylko komentarza znanego widzom do tej pory. Przygotowanych zostało kilka nowych ścieżek zwiedzania: malarska, lwowska, panoramiczna i dla najmłodszych. Komentarz podstawowy będzie dostępny w 18 językach (nowością jest polski język migowy).

Część planowanych prac związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa Muzeum „Panorama Racławicka” i dostosowaniem go do obowiązujących przepisów. System stałych urządzeń gaśniczych chroniących płótno został wymieniony na instalację zraszaczową wykorzystującą wysokociśnieniową mgłę wodną. Zainstalowane zostały nowy system sygnalizacji przeciwpożarowej i nowe oświetlenie awaryjne, zapewniające bezpieczeństwo gościom i pracownikom. Modernizacja systemu kamer zapewni nadzór nad całym muzeum.

Funkcjonalność budynku poprawi także modernizacja instalacji CO, elektrycznych, wentylacyjnych i sieci okablowania strukturalnego. Gruntownemu remontowi i przebudowie poddane zostały toalety.

Wszystkie prace odbywały się pod kontrolą konserwatorów zabytków – zarówno tych z urzędu (budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego), jak i tych, którzy wchodzą w skład wybranego zespołu realizującego prace budowlane i konserwatorskie w muzeum, a wreszcie i konserwatorów zatrudnionych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dzięki pracom modernizacyjnym przyjemność i komfort oglądania Panoramy Racławickiej będą większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu:

Przeszło trzydzieści pięć lat jakże intensywnej eksploatacji budynku Muzeum „Panorama Racławicka”, obecności w nim blisko jedenastu milionów gości – to musiało pozostawić ślad na kondycji tego wybitnego dzieła polskiej architektury powojennej autorstwa Ewy i Marka Dziekońskich. Świadomość tego, że od końca XIX w. ta wyjątkowa kreacja malarska, ale także swoisty pomnik polskiego patriotyzmu i przejaw dumy z odniesionego zwycięstwa, cieszy się tak wielkim uznaniem wszystkich tych, którzy podziwiali Panoramę Racławicką we Lwowie, a dzisiaj we Wrocławiu, sprawiła, że podjęliśmy się niełatwego zadania przywrócenia temu monumentalnemu obrazowi godnej oprawy architektonicznej. Wszystkie zrealizowane w ciągu ostatniego roku nasze działania modernizacyjne możliwe był dzięki unijnym oraz pochodzącym przede wszystkim od naszych Współorganizatorów środkom finansowym. Za to wsparcie i zaufanie wyrażam Im wielką wdzięczność. Zostały one spożytkowane w celu zarówno zapewnienia jak największego bezpieczeństwa dzieła Jana Styki i Wojciecha Kossaka, jak i podniesienia samej atrakcyjności obcowania z tym obrazem. Zwiększony został komfort jego podziwiania, rozbudowane zostały oferta edukacyjna i dostępność wnętrza Muzeum „Panorama Racławicka”. A wszystko po to, aby kolejni nasi goście mieli tę jedyną, niepowtarzalną okazję poznawania i przeżywania tego, na co pozwala nam ten wyjątkowy obraz. Jest on bowiem chlubą i wizytówką naszego kraju, Dolnego Śląska, Wrocławia i tutejszego Muzeum Narodowego. Pragnę szczerze podziękować tym wszystkim, którzy w trudnych czasach epidemii podołali temu niezwykłemu wyzwaniu, jakim była modernizacja Muzeum „Panorama Racławicka”. To niekwestionowany sukces, a dla nas też szczególny powód do dumy.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a właściwie obywateli płacących na jej terenie podatki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Całkowita wartość projektu: 29 610 295,26 zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 18 227 184,57 zł. Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 480 318,98 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 5 404 641,71 zł. Środki własne Muzeum Narodowego we Wrocławiu: 498 150,00 zł.

*****

W konferencji prasowej, poprzedzającej 21 lipca prezentację dziennikarską odnowionego wnętrza Panoramy, udział wzięli: pan dr hab. Piotr Oszczanowski, pan dr Romuald Nowak, kierownik Muzeum „Panorama Racławicka”, pan Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu1, oraz pani Adriana Muszyńska, inżynier kontraktu. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Adriana Muszyńska i dr Romuald Nowak (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

dr hab. Piotr Oszczanowski i Jacek Wasik (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Panorama Racławicka (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Panorama Racławicka (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Panorama Racławicka (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Panorama Racławicka (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Panorama Racławicka (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Panorama Racławicka (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

Panorama Racławicka (MNWr, 21 VII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel


1 Pan Jacek Wasik w krótkim wystąpieniu w trakcie konferencji prasowej wygłosił dość zdumiewającą apologię Unii Europejskiej – co podkreślamy, gdyż ta część relacji ze spotkania może zaskoczyć Czytelników Portalu Legitymistycznego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.