Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Muzyka na dworach śląskich książąt w XVIII w. Mecenat – artyści – repertuar — dr Agnieszka Drożdżewska

Muzyka na dworach śląskich książąt w XVIII w. Mecenat – artyści – repertuar

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Śląsk ma wspaniałe tradycje muzyczne, o czym mogli się przekonać uczestnicy odczytu wygłoszonego przez panią dr Agnieszkę Drożdżewską, pracownika naukowego Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizującą się w badaniach nad muzyką operową naszego regionu. Dla zamieszkałych tu przedstawicieli pruskiej arystokracji tworzyli najwybitniejsi kompozytorzy drugiej połowy XVIII wieku – wśród nich wystarczy przywołać nazwisko Karola Dittersa von Dittersdorf.

Historia muzyki i teatru na Śląsku w epoce fryderycjańskiej ma jednak wciąż wiele białych plam. Nie istnieją lub popadły w ruinę liczne rezydencje, a poza granicami Polski znalazły się archiwa (część z nich nie została jeszcze skatalogowana). Dlatego Prelegentka apeluje do wszystkich, którzy mają dostęp do nieznanych szerzej informacyj i źródeł, aby udostępniali naukowcom kolejne „tropy badawcze”.

Spotkanie odbyło się 22 listopada 2016 roku w Instytucie Historycznym UWr. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.