Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Główne wątki myśli politycznej Romana Dmowskiego na tle nacjonalizmu europejskiego — prof. Jacek Bartyzel

Główne wątki myśli politycznej Romana Dmowskiego na tle nacjonalizmu europejskiego

Klub imienia Romana Dmowskiego

7 stycznia 2016 roku gościem łódzkiego Klubu im. Romana Dmowskiego był pan prof. Jacek Bartyzel, który wygłosił wykład pt. Główne wątki myśli politycznej Romana Dmowskiego na tle nacjonalizmu europejskiego. Prelegent przedstawił zgromadzonym historię rozwoju nacjonalizmów europejskich w XIX i XX wieku, odmienność rodzącego się wtedy polskiego nacjonalizmu oraz trzy fazy rozwoju myśli Romana Dmowskiego – fazę narodowo-demokratyczną (przed publikacją Podstaw polityki polskiej), fazę nacjonalizmu integralnego po roku 1905 i fazę narodowo-katolicką po zamachu majowym.

Dla nacjonalizmów europejskich (romańskich) fundamentalna była kwestia ustrojowa – naprawy państwa skorumpowanego przez demoliberalizm i parlamentaryzm, ale państwa istniejącego i niepodległego – natomiast dla wczesnej endecji najistotniejsza stała się sprawa bytu narodowego w sytuacji braku własnego państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.