Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Jubileuszowy sezon artystyczny NFM (2024/2025) — konferencja prasowa

Jubileuszowy sezon artystyczny NFM (2024/2025)

Narodowe Forum Muzyki

Program jubileuszowego sezonu artystycznego, współpraca z firmą Strabag (nowym mecenasem NFM) oraz połączenie sił na niwie edukacji z Muzeum Pana Tadeusza i Kinem Nowe Horyzonty w projekcie Lekturownia – to główne tematy konferencji prasowej dyrektora Narodowego Forum Muzyki, pana prof. Andrzeja Kosendiaka, w której 6 maja 2024 roku udział wzięli także szefowie orkiestr NFM oraz przedstawiciele wymienionych wyżej instytucyj.

Dziesiąty sezon artystyczny Narodowego Forum Muzyki dzięki spotkaniom z najpiękniejszą muzyką obfitować będzie w niezwykłe chwile. Wystąpią zarówno dobrze znani publiczności artyści, którzy są przyjaciółmi instytucji, jak i debiutanci o renomie dającej gwarancję koncertów na najwyższym poziomie. Obok słynnych dzieł klasycznych usłyszymy kompozycje mniej znane, warte odkrycia i zachwycające. Na stanowisku dyrektora artystycznego NFM Filharmonii Wrocławskiej powitamy maestra Christopha Eschenbacha. Wydarzenia z udziałem orkiestry symfonicznej i pozostałych zespołów NFM, prowadzonych przez Andrzeja Kosendiaka, Alexandra Sitkovetsky’ego, Jarosława Thiela, Lionela Sowa i Małgorzatę Podzielny, staną się dla słuchaczy źródłem niezapomnianych przeżyć. Bilety od 7 maja są już dostępne w sprzedaży w kasie NFM oraz online.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Agata Adamczyk, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 6 V AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Agnieszka Wróblewska, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 6 V AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Maciej Tomaszewski, Andrzej Kosendiak, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 6 V AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Andrzej Kosendiak, Maciej Tomaszewski, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 6 V AD 2024 — fot. Adrian Nikiel

Daniel Ratuszniak, Magdalena Musiał, Andrzej Kosendiak, Paweł Mazur, Maciej Tomaszewski, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, 6 V AD 2024 — fot. Łukasz Rajchert

 zdjęcia: Adrian Nikiel, Łukasz Rajchert

Lekturownia

Odwróć stronę i sprawdź, co o lekturze mówią w kulturze.

Kino Nowe Horyzonty, Muzeum Pana Tadeusza i Narodowe Forum Muzyki zapraszają do udziału w projekcie Lekturownia. Całodniowa oferta edukacyjna dla pedagogów i ich klas skupiona będzie wokół wybranego dzieła literackiego. Podczas warsztatów muzycznych, zajęć muzealnych i z krytyki filmowej przyjrzymy się kontekstom kulturowym, historycznym i społecznym związanym z omawianą lekturą.

Każde spotkanie będzie powiązane z podstawą programową różnych przedmiotów szkolnych, np. historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki oraz języka polskiego.

Program zajęć wokół Pana Tadeusza:

Muzeum Pana Tadeusza – lekcja muzealna

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na lekcję muzealną prowadzoną przez edukatorów, którzy wykorzystując dzieła sztuki i autentyczne przedmioty z epoki, przybliżą uczestnikom okoliczności powstania polskiej epopei narodowej. Spotkanie to dialog z młodym człowiekiem, który podejmuje próbę zrozumienia historii ojczyzny i swojej tożsamości narodowej.

Kino Nowe Horyzonty – prelekcja i pokaz adaptacji Pana Tadeusza

Kto czyta i ogląda, nie błądzi. Jak kino interpretuje dzieło Adama Mickiewicza? Czy trzynastozgłoskowiec oryginału rymuje się z językiem kinematografii? Kino Nowe Horyzonty zaprasza na filmową podróż do Soplicowa. Seans adaptacji Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy pozwoli uczestnikom odczytać epopeję przez pryzmat filmowych środków wyrazu. Pokazowi towarzyszyć będzie prelekcja na temat kontekstów powstawania filmu i jego artystycznych warstw.

Narodowe Forum Muzyki – koncert wypełniony dźwiękami polskiego romantyzmu

Z Soplicowa do Paryża. Narodowe Forum Muzyki zaprasza na koncert wypełniony muzyką polskiego romantyzmu: epoki, w której żył jeden narodowych wieszczów, Adam Mickiewicz. Ówczesna twórczość polskich poetów i kompozytorów często koncentrowała się na przywracaniu wiary w odzyskanie utraconej ojczyzny. Jak wybrzmiewa ona dziś i jak kształtuje naszą wrażliwość?

Zapraszamy: 15 maja 2024 r. (wydarzenie całodzienne)

Zapisy i szczegółowe informacje

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.