Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Czy to już koniec? Pytania o polską historię — prof. Andrzej Nowak

Czy to już koniec? Pytania o polską historię

Stowarzyszenie Dolnośląski Instytut Wojciecha Korfantego

29 stycznia 2012 roku pan profesor Andrzej Nowak, historyk i redaktor dwumiesięcznika „Arcana”, wziął udział w konferencji „Pytania o naszą Niepodległość”. Zachęcamy naszych Czytelników do wysłuchania nagrania, a następnie do dyskusji. Wystąpienie prof. Nowaka było z pewnością ważne i skłaniające do myślenia. Nie można jednak pominąć tych wątków, które muszę budzić – przynajmniej – wątpliwości, które skłaniają do pytań oraz polemik. W tym kontekście można m.in. wyróżnić negatywne wartościowanie silnej władzy monarszej — porównywanej z władzą korporacyj i tajnych służb, czy też podkreślanie dystansu dzielącego Prelegenta od historyków szkoły krakowskiej.

Na dodatkową uwagę zasługuje akceptacja postawy „pierwej być, a potem jak być”, która zwyciężyła w polityce polskiej w 1918 r. Wiemy, jakie były jej późniejsze konsekwencje wynikające z braku ustroju prawowitego. Pan profesor z uznaniem wypowiedział się na temat polskiego ruchu niepodległościowego, który skutecznie rozsadził imperia Romanowów i Habsburgów, ale nie ukrywał przy tym, że na tym polskim ruchu wzorowały się z kolei nacjonalizmy nam wrogie. Polski przykład miał doprowadzić do rozpadu monarchii austro-węgierskiej, a to oznacza, że Polacy (mocno uogólniając) sami na siebie ściągnęli nieszczęście. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że tragedie XX wieku swoją praprzyczynę mają w rewolucji rozbiorów pod koniec wieku XVIII.

Organizatorami konferencji w Ossolineum byli członkowie Wrocławskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego i Stowarzyszenia Dolnośląski Instytut Wojciecha Korfantego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.