Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Obiektywizm — podsumowanie — Tomasz Kołodziejczuk

Obiektywizm — podsumowanie

Stowarzyszenie Libertariańskie / Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”

10 marca 2017 roku wrocławskie środowisko wolnościowe spotkało się z panem Tomaszem Kołodziejczukiem, twórcą i redaktorem portalu Obiektywizm.pl. Prelegent przedstawił zarys biografii Ayn Rand, omawiając następnie metafizykę, epistemologię, etykę i politykę obiektywizmu. Dopełnieniem wykładu stała się gorąca dyskusja, podczas której padały m.in. pytania o to, czy ateizm jest niezbędnym i nieusuwalnym elementem tej filozofii, czy „nieomylny” Rozum rzeczywiście może stwierdzić, że Bóg nie istnieje, czy dopuszczalne jest twierdzenie, iż Ayn Rand mogła się mylić, jak również pytania o stosunek obiektywistów do kary śmierci, zabijania dzieci i eutanazji.

Pan Tomasz Kołodziejczuk dowodził, że jego zdaniem ateizm jest fundamentem myślenia obiektywistycznego, zaznaczając jednak, iż mianem obiektywistów określają się także osoby wierzące. Trudno zresztą byłoby nie zauważyć, że zarówno przywoływana przez niego terminologia (np. grzech, schizma), jak i informacje o sporach o właściwą interpretację pism Ayn Rand (system otwarty, system zamknięty), pozwalają interpretować obiektywizm jako formę ateistycznej religii.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.