Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Zobacz obraz twórczych zmian — konferencja prasowa

Zobacz obraz twórczych zmian

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dotknij obrazu, usłysz rzeźbę, poczuj sztukę, czyli nowe sposoby doświadczania i pobudzania emocji w Pawilonie Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej (oddział MNWr) zostało wyposażone w zintegrowany system obsługi ekspozycji, wykorzystujący najnowsze technologie wizualne, dźwiękowe i haptyczne.

Przestrzeń wystawienniczą uzupełniono m.in. o doskonałe nagłośnienie, czujniki laserowe, które mogą zidentyfikować widza, projektory prezentujące materiały filmowe oraz oświetlenie sceniczne, które stało się narzędziem do jeszcze bardziej precyzyjnego odbioru dzieła. Wszystko to zostało połączone nowoczesnym informatycznym systemem zarządzającym. Cały system multimedialny będzie używany w formie seansów specjalnych i udostępniony dla publiczności od września 2019 roku.

Publiczność będzie mogła przeżyć wystawę w sposób rozszerzony, na jaki pozwalają współczesne media. Nie zabraknie prezentacji interaktywnych czy mappingu – mówi pani Iwona Dorota Bigos, kierownik Pawilonu Czterech Kopuł.

Nowe systemy ekspozycyjne umożliwiają również montaż wielkogabarytowych obiektów bez ingerencji w tkankę zabytkowego budynku. Demontowalna estrada z systemem nagłośnieniowym pozwala na organizacje koncertów, pokazów specjalnych, spektakli, paneli dyskusyjnych i innych form uczestnictwa w kulturze.

Przygotowywana ekspozycja jest całkowicie przystosowana do zwiedzania dla osób z dysfunkcja wzroku. Trasa zawiera reliefy wybranych dzieł, które można „oglądać” przy pomocy dłoni, oraz audiodeskrypcje umieszczona na przenośnych audioguidach, umożliwiających odsłuchanie specjalnie przygotowanych opisów wybranych obrazów, rzeźb czy instalacji. Zwiedzający mają również możliwość przeczytania opisów zapisanych alfabetem Braille’a.

Udostępnienie kolekcji sztuki współczesnej osobom niewidomym jest dokładnie tym, co chcemy, aby zadziało się ze wszystkimi zwiedzającymi. Nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwia i w pewien sposób wzbogaca odbiór sztuki i uatrakcyjnia zwiedzanie. Nadal jednak w centrum pozostaje autonomiczne dzieło sztuki – mówi pani dr Barbara Banas, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

28 czerwca 2019 roku w konferencji prasowej poprzedzającej prezentację nowego systemu udział wzięli: pan dr hab. Piotr Oszczanowski, pani dr Barbara Banaś, pani Iwona Dorota Bigos i pan Tomasz Schenk.

Chwila na biurokrację: projekt pod nazwą „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt projektu wynosi 24 766 049,99 zł. Dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej: 16 662 550,00 zł1. Czas realizacji projektu: V 2017 – IX 2019.

Wersja audio

Nagranie wideo

Pawilon Czterech Kopuł, 28 VI AD 2019 — fot. Urszula Jagielnicka

Pawilon Czterech Kopuł, 28 VI AD 2019 — fot. Adrian Nikiel

Pawilon Czterech Kopuł, 28 VI AD 2019 — fot. Urszula Jagielnicka

Pawilon Czterech Kopuł, 28 VI AD 2019 — fot. Adrian Nikiel

Pawilon Czterech Kopuł, 28 VI AD 2019 — fot. Adrian Nikiel

Pawilon Czterech Kopuł, 28 VI AD 2019 — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Urszula Jagielnicka, Adrian Nikiel


1 Bądźmy precyzyjni, oczywiście chodzi o pieniądze podatników z Unii Europejskiej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.