Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Ogłoszenie daty otwarcia Forum — konferencja prasowa

Ogłoszenie daty otwarcia Forum

Narodowe Forum Muzyki

22 stycznia 2015 roku, na zaproszenie pana Andrzeja Kosendiaka, dyrektora Narodowego Forum Muzyki, dziennikarze z wrocławskich mediów mieli okazję zapoznać się ze stanem robót wykończeniowych w imponującym gmachu, który wznosi się nad dawnym forum królewskim i już 4 września ma zastąpić dotychczasową Filharmonię w jej kulturotwórczych funkcjach.

Podczas konferencji prasowej w głównej sali koncertowej drugim z mówców był pan Rafał Dutkiewicz, który do tej pory bardziej znany był nie z zamiłowania do muzyki, lecz z tego, że za wzór kultury stawiał wrocławianom „najlepszego ucznia Lenina i Stalina”, majora Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zygmunta Baumana, a przed paroma laty brał udział w zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” akcji wygwizdywania Polaków manifestujących swój patriotyzm marszem przez centrum Wrocławia. Trudno też pominąć skandale towarzyszące kolejnym miejskim inwestycjom, z których wystarczy wymienić płatny parking przy Hali Stulecia oraz przebudowę Przejścia Świdnickiego, nieuwzględniającą oczekiwań mieszkańców i historycznego charakteru tego miejsca. Innym nadużyciem jest indoktrynowanie i wskazywanie ludziom, którzy składają się na pensję p. Dutkiewicza, jakie powinni mieć poglądy – tzw. walka z rasizmem. Obecność prezydenta Wrocławia, budzącego tak jednoznaczne skojarzenia, prowokuje pytania: czy ta inwestycja ma sens, czy nie skończy się kolejnym skandalem? „Gazeta Wrocławska” informuje już, że podziemia inwestycji wartej 460 mln zł zalewają wody gruntowe.

Nikogo zatem nie zaskoczyło podziękowanie, jakie w swoim wystąpieniu p. Dutkiewicz złożył Unii Europejskiej, śmiało nawiązując tym do tradycji podobno minionego już okresu, kiedy za „braterską pomoc” dziękowano Związkowi Sowieckiemu. Panu prezydentowi, który kiedyś kreowany był w mediach na konserwatywnego liberała, warto przypomnieć, że tzw. pomoc z Unii Europejskiej to nie są pieniądze, które urzędnicy z Unii w jakiś cudowny sposób „mają”, lecz środki, które najpierw zostały zabrane podatnikom zamieszkałym na terenie nowego imperium.

Kultura jest zjawiskiem arystokratycznym, jednak biurokraci pieniądze na nią pozyskują w sposób demokratyczny, po równo zabierając je wszystkim podatnikom, bez względu na to, czy ci podatnicy zamierzają w wydarzeniach kulturalnych uczestniczyć. Szczególnie we Wrocławiu, z którego budżetu na działania w sferze kultury i sportu (a przy okazji, czy może – przede wszystkim, na promocję lokalnej władzy), wydano ogromne kwoty, gdy równocześnie zagrożone są stuletnie kamienice, a komunikacja w obrębie miasta – z punktu widzenia zwykłego mieszkańca – zdaje się raczej zwijać niż rozwijać. Przy okazji: czy zakład z panią minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatą Omilanowską – wspomniany przez pana prezydenta – jakiego stawką jest dodatkowy fortepian dla Narodowego Forum Muzyki, dotyczy instrumentu kupionego z pensji pani minister?

*****

Pan dyrektor Kosendiak zaproponował nowatorski sposób promowania nowego obiektu. Do roli trendsetterów zaproszeni zostaną przedstawiciele zawodów wymagających codziennych kontaktów z klientami. Zaplanowanych na sierpień koncertów testowych wysłuchają taksówkarze, pracownicy hoteli, restauratorzy, strażnicy i przewodnicy miejscy, a także dzieci i młodzież spędzająca wakacje we Wrocławiu. Słuchacze koncertów w Filharmonii Wrocławskiej mogą również wygrać zaproszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

Plan wydarzeń artystycznych od sierpnia do grudnia 2015 roku

– koncerty testowe (wstęp wolny):

8 sierpnia – finał tegorocznej edycji Singing Europe

14 sierpnia

21 sierpnia

– otwarcie Narodowego Forum Muzyki:

a) 4 września – koncert inauguracyjny

wykonawcy: zespoły Narodowego Forum Muzyki: Orkiestra Symfoniczna NFM, NFM Leopoldinum – Orkiestra Kameralna, Chór NFM, Wrocławska Orkiestra Barokowa

program: muzyka polska

b) 5 września – dzień otwarty:

dwudziestominutowe koncerty (przez cały dzień, we wszystkich salach NFM, wstęp wolny) – wykonawcy: artyści i zespoły NFM

koncerty jazzowe i muzyka undergroundowa (w ciągu dnia i wieczorem w salach kameralnych) – polscy artyści

wieczorem:

Francesco Tristano Trio – otwarcie sali jazzowej + set techno party (prowadzone przez Franciszka Tristano)

plac Wolności – mapping oraz spektakl muzyczno-teatralny

O pełnych godzinach (21.00, 22.00, 23.00) na pl. Wolności odbywać się będzie piętnastominutowe show mappingu na fasadzie NFM połączone ze spektaklem przygotowanym we współpracy z Wrocławskim Teatrem Lalek.

c) 8-19 września – 50. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

25 września – pierwszy koncert zwycięzcy 17. edycji Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w ramach światowego tournée

13 listopada – koncert muzyki z gier komputerowych

19 grudnia – Krzysztof Penderecki

Narodowe Forum Muzyki w budowie (styczeń AD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Narodowe Forum Muzyki w budowie (styczeń AD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Narodowe Forum Muzyki w budowie (styczeń AD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Narodowe Forum Muzyki w budowie (styczeń AD 2015) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.