Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » „Patrioci i zdrajcy” — dr Sławomir Węgrzynowicz

„Patrioci i zdrajcy”

Civitas Christiana

16 marca 2015 roku pan dr Sławomir Węgrzynowicz, historyk i publicysta, autor głośnej, skłaniającej do debaty o polskim patriotyzmie monografii pt. Patrioci i zdrajcy. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec mikołajowskiej polityki Rosji w latach 1846-1856 (Arcana, Kraków 2014) wygłosił prelekcję w ramach kolejnego „Poniedziałku na Kuźniczej”. W jej trakcie przedstawił sylwetki wybranych reprezentantów ruchu spiskowego, którzy w ciągu dekad dzielących powstanie listopadowe od powstania styczniowego próbowali doprowadzić do wybuchu walk na terenie zaboru rosyjskiego. Jak można było się tego spodziewać, uznanie ze strony Prelegenta dla tej formy miłości do Ojczyzny spotkało się z ostrą polemiką ze strony skrajnej prawicy – padły m.in. pytania o różnice między katolickim a rewolucyjnym rozumieniem patriotyzmu.

Zachęcamy naszych Czytelników do dyskusji o publikacji pana dra Węgrzynowicza. Zapraszamy do wysłuchania nagrania:

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.