Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » „Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca” — Piotr Skiba, Iwona D. Bigos

„Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

8 października 2022 roku Pawilon Czterech Kopuł stał się miejscem ekspozycji monumentalnej instalacji w formie odwróconej latarni ulicznej, najnowszego dzieła wrocławskiego artysty, pana Piotra Skiby. Wykonana z elementów z odzysku, może wywołać reminiscencje stanu wojennego z początku lat 80. XX wieku, lecz także zostać odczytana jako metafora obecnego stanu wyjątkowego, grozy totalitaryzmu narastającego po upływie czterech dekad.

W swojej twórczości pan Piotr Skiba wykorzystuje znalezione produkowane masowo obiekty, części i materiały związane z podstawowymi potrzebami człowieka. Rozbierając je lub łącząc, nadaje im nowe znaczenia. Do stworzenia najnowszej instalacji artysta użył oryginalnych lamp ulicznych wykonanych w latach 80., które szeroko rozpowszechnione w całym kraju, na stałe wrosły w krajobraz polskich wsi i miast, również Wrocławia. W czasach Polski Ludowej ich największym krajowym producentem były Zakłady Metalowe Predom-Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Umieszczona w przestrzeni muzeum, latarnia straciła znaczenie użytkowe, stała się dziełem sztuki, metaforą. Jej translokacja i odwrócenie oraz wprawienie strumieni światła w monotonny ruch mogą być interpretowane jako stan wyjątkowy. Instalacja może przywodzić na myśl zamieszki uliczne w okresach społecznej anarchii albo przypominać czasy celowego wyciemniania dzielnic, co w poprzednim ustroju miało zażegnywać kryzys gospodarczy i polityczny – a ostatecznie znalazło złowieszcze apogeum w okresie stanu wojennego. Czterdzieści lat później stan wyjątkowy się powtarza, jednak dziś ma inne podstawy – wynika z wojny toczącej się tuż za naszą granicą, długotrwałego stanu „pandemii”, kryzysów energetycznego i klimatycznego, wszechobecnej kontroli i monitoringu, zalewu informacji mylnie interpretowanych jako wiedza czy postrzegania i interpretacji rzeczywistości przez pryzmat maszyn i urządzeń, bez których już nie potrafimy żyć.

Prezentowana instalacja Piotra Skiby jest kolejną emanacją jego poszukiwań fizycznej obecności rzeczy i człowieka. Jest dowodem na to, że zniszczony i odrzucony element tego świata można pobudzić do nowego życia – mówi dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pan dr hab. Piotr Oszczanowski. – Wykorzystane przez artystę lampy stają się bytem niezwykłym, wkraczającym w naszą dzisiejszą przestrzeń z pewnym przesłaniem. I nie jest to ani tak oczywiste, a co gorsza w swej treści niestety pozbawione optymizmu.

Od lat obserwuję twórczość Piotra Skiby i cieszę się, że jego najnowszy projekt będzie miał premierę w Pawilonie Czterech Kopuł – podsumowuje kuratorka, pani Iwona Dorota Bigos. – Podobnie jak w swoich wcześniejszych realizacjach artysta wykorzystał elementy znalezione, poddając je transformacji oraz zmieniając ich znaczenie, które i tak nigdy nie jest oczywiste. Mam nadzieję, że wobec aktualnej sytuacji totalnego zagrożenia prezentacja uwolni w odbiorcach nowe niespodziewane dla nich skojarzenia.

Instalacja Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca wpisuje się w cykl prezentacji projektów artystycznych w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, zainaugurowany w 2020 r. Dzieło, którego montaż wysłannicy wrocławskich mediów mogli obserwować podczas spotkania z twórcą 7 października (symbolicznie: w święto niepodległości Polski), dla zwiedzających będzie dostępne do 18 grudnia. Tytuł wystawy jest cytatem z wiersza Rafała Wojaczka.

Pan Piotr Skiba jest absolwentem wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydziału Malarstwa i Rzeźby), obecnie pracuje jako wykładowca w Akademii Sztuki w Szczecinie. Wykorzystując przedmioty znalezione, wprowadza w życie ideę archeologicznego myślenia o nich. Jego uwaga skupiona jest na potencjale przedmiotów jednorazowych. Mieszka we Wrocławiu na osiedlu Kosmonautów, gdzie zbiera i zmienia znalezione obiekty (rozbierając lub łącząc je w prototypowe elementy), i tworzy rzeźbiarskie hybrydy.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

„Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca” — Piotr Skiba, Iwona D. Bigos (7 X AD 2022), fot. Adrian Nikiel

„Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca” — Piotr Skiba, Iwona D. Bigos (7 X AD 2022), fot. Adrian Nikiel

„Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca” — Piotr Skiba, Iwona D. Bigos (7 X AD 2022), fot. Adrian Nikiel

„Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca” — Piotr Skiba, Iwona D. Bigos (7 X AD 2022), fot. Adrian Nikiel

„Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca” — Piotr Skiba, Iwona D. Bigos (7 X AD 2022), fot. Adrian Nikiel

„Patrząc w strop, czy ostrze gwiazdy już się wwierca” — Piotr Skiba, Iwona D. Bigos (7 X AD 2022), fot. Adrian Nikiel

zaproszenie

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.