Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Piknik szlachecki — Europejskie Dni Dziedzictwa 2015

Piknik szlachecki

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015

13 września 2015 roku miłośnicy kultury szlacheckiej – pomimo zorganizowanego tego samego dnia bezsensownego maratonu (biegu wśród spalin) skutecznie paraliżującego ruch w całym Wrocławiu – spotkali się w leśnickim Centrum Kultury Zamek na kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wśród rozlicznych atrakcyj, jakie czekały na tych, którzy mimo przeszkód przedarli się do zachodniej części naszego miasta, warto m.in. wymienić pokaz i naukę tańców dworskich (Stowarzyszenie Tańców Dawnych Serenissima Wratislavia), wykłady poświęcone polskiej szlachcie (Związek Szlachty Polskiej), a także prezentację szlachetnej sztuki szermierki (Szkoła Szabli Węgiersko-Polskiej).

Jednym z prelegentów był pan Adam Biliński, prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej. Jego wystąpienie, rozpoczynające się krótką informacją na temat działalności ZSzP, dość nieoczekiwanie nabrało charakteru swego rodzaju deklaracji politycznej. Pan prezes w drugiej części swojego wystąpienia uznał bowiem, że Dom Wettynów to prawowici spadkobiercy korony polskiej – podobnie jak wielu przed nim wywodząc to twierdzenie z interpretacji zapisów Konstytucji 3 Maja, a także z podjętych w 1812 roku działań Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego. Analogicznie do innych zwolenników Domu Saskiego pominął jednak ten aspekt problemu, że artykuł VII Konstytucji (uchwalonej zresztą w drodze zamachu stanu) tron polski przyznawał wyłącznie tej linii dynastii, która wygasła już w kolejnym pokoleniu – wraz ze śmiercią infantki Marii Augusty.

Deklarując, że niewymieniony z imienia władca Saxonii ma prawa do tronu Polski, pan prezes pominął również wzmiankę o tej przykrej komplikacji, iż od śmierci dwóch ostatnich królów – Marii Emanuela i Alberta (obaj bracia zmarli w 2012 r.) – o tron w Dreźnie rywalizują dwaj xiążęta, a żadnego z nich nie można dziś bez wątpliwości (których w przypadku takich zagadnień być nie może!) uznać za niekwestionowanego monarchę.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Komentarz Adama Bilińskiego: Zarówno w tekście mojego artykułu, jak i podczas wystąpienia stwierdziłem, że nie można mówić, iż głowa saksońskiej rodziny królewskiej ma prawo do tronu polskiego na podstawie art. VII Konstytucji 3 Maja, ponieważ takie prawo można wywodzić jedynie z przepisu Konstytucji Księstwa Warszawskiego, który odsyłał w tym zakresie do zasad następstwa tronu ustanowionych w Domu Saskim.

Wersja audio

Nagranie wideo

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

Piknik Szlachecki (EDD 2015) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.