Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Konserwatorski Plan Zarządzania dla Hali Stulecia

Konserwatorski Plan Zarządzania dla Hali Stulecia

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Oddana do użytku w maju 1913 roku wrocławska Hala Stulecia jest najważniejszym być może symbolem dylematów i paradoxów pruskiego legitymizmu – przynajmniej na terenach należących do Polski. Wzniesiona została w związku z obchodami setnej rocznicy proklamacji Do mojego ludu króla Prus Fryderyka Wilhelma III, wydanej we Wrocławiu 17 marca 1813 r. Odezwa, wzywająca wszystkich poddanych do powstania przeciwko napoleońskiej uzurpacji, została jednak wydana przez monarchę, którego śmiało określić można mianem „białego rewolucjonisty” – zapisał się w historii pogwałceniem odwiecznych praw Kościoła katolickiego i rozkazem zniszczenia polskich insygniów koronacyjnych. Monarcha ten korzystał z dokonań swoich poprzedników – winnych rewolucji znacznie wcześniejszej niż uzurpacja Bonapartego: rozbiorów Rzeczpospolitej.

W latach budowy Hali Stulecia królem Prus był prawnuk Fryderyka Wilhelma III, Wilhelm II, trzeci z Hohenzollernów uzurpujących sobie tytuł cesarski. Niemieckie „cesarstwo”, stworzone po „zjednoczeniu” państw niemieckich, najzupełniej świadomie zrywało z tradycją autentycznego Cesarstwa, której depozytariuszem od kilku wieków był Dom Austrii. Heretycki „cesarz” jest zresztą równie wielkim absurdem jak „papież” heretyk. Nieunikniona w tych warunkach demokratyzacja – to złowrogie zjawisko epoki wilhelmińskiej – kilka lat później znalazła swoje tragiczne dopełnienie w rewolucji i czystej demokracji, której nadejście przewidział wielki admirał Alfred von Tirpitz.

Dom Pruski niewątpliwie ma problemy z legitymizmem…

15 stycznia 2016 roku w Muzeum Architektury spotkali się naukowcy i inne osoby zaangażowane w pracę na rzecz zachowania Hali Stulecia. Spektrum podjętych przez nich działań obejmowało m.in. szczegółową analizę architektoniczną budowli wraz z badaniami archiwalnymi i ikonograficznymi, analizę dotyczącą przebudów i remontów budynku oraz analizę dotyczącą wszelkich prac konserwatorskich prowadzonych do tej pory na terenie całego założenia.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia:

dr Grzegorz Grajewski, dr Jadwiga Urbanik – Konserwatorski Plan Zarządzania – Założenia i główne obszary badań

dr Jerzy Ilkosz – Znaczenie Hali Stulecia w kontekście historycznym

prof. Jerzy Jasienko, dr Łukasz Bednarz – Badania konstrukcji, badania materiałowe, monitoring bezpieczeństwa i stanu zachowania obiektu

mgr Ryszard Wójtowicz – Rozpoznanie konserwatorskie i badanie kolorystyki

mgr inż. Anna Ornatek – Analiza stanu zieleni w otoczeniu Hali Stulecia

dr Grzegorz Grajewski, dr Jadwiga Urbanik – Wnioski konserwatorskie

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.