Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Pobożna wdowa i skuteczna lobbystka. Hrabina Friederike von Reden w centrum wydarzeń w Prusach w I połowie XIX wieku — dr Urszula Bończuk-Dawidziuk

Pobożna wdowa i skuteczna lobbystka. Hrabina Friederike von Reden w centrum wydarzeń w Prusach w I połowie XIX wieku

Organizacja Monarchistów Polskich / Klub Muzyki i Literatury

Działalność kulturalna, religijna i społeczna hrabiny Fryderyki von Reden [z domu Riedesel, urodzonej 12 maja 1774 r. w Wolfenbüttel (Brunszwik-Wolfenbüttel), zmarłej zaś 14 maja 1854 r. we wsi Bukowiec na terenie Sudetów] stała się tematem kolejnego spotkania zorganizowanego dzięki współpracy Klubu Muzyki i Literatury z Organizacją Monarchistów Polskich. Prelegentką była pani doktor Urszula Bończuk-Dawidziuk, historyk sztuki i muzealnik, autorka wydanej przez Oficynę Wydawniczą ATUT w 2019 r. monografii Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (17741854). Jej fragmenty są dostępne na Portalu Legitymistycznym.

Niemiecka szlachcianka, wychowana w Ameryce Północnej, była od 1802 r. żoną pruskiego ministra Fryderyka Wilhelma von Redena, zasłużonego dla rozwoju górnictwa i hutnictwa na Śląsku. Redenowie mieli posiadłość w Bukowcu w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie powstał ogród krajobrazowy na wzór angielski, z gospodarstwem rolnym w stylu tzw. farmy ozdobnej. Szczególny urok tego miejsca sprawił, że nawet po śmierci hrabiego w 1815 r. przyjeżdżali tu chętnie artyści, arystokracja pruska i ludzie nauki. Wykorzystując walory krajobrazowe Bukowca, a także dobre kontakty z dworem pruskim, hrabina stworzyła w swoim majątku ważne centrum kulturalno-religijne. Do jej najbardziej spektakularnych działań należały: sprowadzenie kościoła Wang do Karpacza Górnego i koordynacja akcji osiedlania emigrantów religijnych z Tyrolu w Mysłakowicach i Sosnówce.

Prelekcji pani dr Urszuli Bończuk-Dawidziuk, również w wersji transmisji online na kanale KMiL, mogliśmy wysłuchać 23 sierpnia 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

dr Urszula Bończuk-Dawidziuk (23 VIII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

dr Urszula Bończuk-Dawidziuk (23 VIII AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.