Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Polskie cmentarze na Wschodzie — Ilona i Eugeniusz Gosiewscy

Polskie cmentarze na Wschodzie

Civitas Christiana

Stowarzyszenie Odra-Niemen działa we Wrocławiu od 2009 roku, wspierając w ramach programu Rodacy-Bohaterom kombatantów I i II Konspiracji zamieszkałych za obecną wschodnią granicą Polski. Innym obszarem jego aktywności jest opieka nad polskimi mogiłami i pozostałymi miejscami pamięci, które rozsiane są na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy, a także w innych krajach, m.in. w Gruzji. 23 października 2023 roku temu tematowi poświęcone zostało spotkanie w centrum medialnym Civitas Christiana z udziałem pani prezes Ilony Gosiewskiej i pana Eugeniusza Gosiewskiego, sekretarza zarządu stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.