Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Polacy i Żydzi. Problemy z historią — dr Ewa Kurek

Polacy i Żydzi. Problemy z historią

Akademia Patriotów

9 września 2016 roku w zabytkowym wnętrzu dawnego Dworca Kolejki Wąskotorowej Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej przy kościele pw. św. Bonifacego we Wrocławiu odbyła się prelekcja pani dr Ewy Kurek, historyk dążącej do wyjaśnienia, co naprawdę stało się w 1941 roku w Jedwabnem. Tematem spotkania były wybrane, zwykle mało znane aspekty wielowiekowych stosunków polsko-żydowskich – prelegentka jest autorką m.in. wydanej w zeszłym roku xiążki pt. Polacy i Żydzi: problemy z historią (wyd. Clio). W swoim wystąpieniu pani doktor podkreśliła, że niezbędna jest praca z dokumentami źródłowymi, które jako stworzone w kręgu społeczności żydowskiej pozostają niezbadane przez polskich naukowców.

Wielokrotnie wspominane przez prelegentkę pismo warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej „Kolbojnik” dostępne jest bezpłatnie na stronie internetowej (numery archiwalne od 2011 roku).

Przywołana na początku wystąpienia pani dr Alina Cała nie jest profesorem – w 2014 roku nie otrzymała stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.