Jesteś tutaj: Multimedia » Miscellanea » Program 56. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans — Andrzej Kosendiak, Jan Antonini

Program 56. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

Narodowe Forum Muzyki

Tegoroczna, pięćdziesiąta szósta edycja Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego, najważniejszego festiwalu muzyki klasycznej na terenie Śląska, ma odbyć się między 3 i 12 września.

W obecnych czasach kwestia przekraczania granic nabrała szczególnego znaczenia i jest tematem poruszanym na całym świecie. Doświadczenie życia w czasie pandemii COVID-19 zdefiniowało to pojęcie na nowo. Dla wirusa granice po prostu nie istnieją.

Z tego powodu w pewnym sensie wszyscy jesteśmy w dość podobnej sytuacji. Oczywiście są kraje, w których pandemia przebiega dużo bardziej dramatycznie niż gdzie indziej. Tak było na północy Włoch, które były jednym z pierwszych europejskich państw, gdzie wykryto zakażenia. Jednak przekraczanie granic ma także pozytywny aspekt, który dotyczy muzyki. Podróże umożliwiały kompozytorom rozwój. To dzięki nim mogli tworzyć unikalne połączenia stylistyczne. Kwestia tych wzajemnych wpływów jest fascynująca. Były również czasy, kiedy granice zamykano. Działo się tak w nazistowskich Niemczech czy w Związku Radzieckim i w podległych mu krajach, gdzie wykonywanie utworów niektórych kompozytorów było zakazane. Ich mieszkańcy mieli bardzo ograniczone możliwości poznawania najnowszych trendów w muzyce. Na szczęście obecnie, przynajmniej w naszych społeczeństwach, mamy możliwość poznawania wszystkiego, co ludzki mózg jest w stanie wytworzyć. Muzyka przekracza granice, co w pewnym sensie stanowi jej istotę. Z tego też względu jest wielkim skarbem ludzkości, czymś, o co musimy dbać. Dlatego też w czasie festiwalu Wratislavia Cantans zjawisko przekraczania granic będzie rozpatrywane z różnych perspektyw – podkreślił dyrektor artystyczny, maestro Jan Antonini.

Jakie zatem granice zostaną przekroczone: czego możemy się spodziewać?

Już podczas koncertu inauguracyjnego melomani będą mogli tropić związki między muzyką klasyczną a twórczością ludową, zwaną też tradycyjną. Kolejne dwa koncerty poświęcone będą relacjom słowa mówionego i muzyki. Następnymi granicami do przełamania staną się granice chromatyki i tak stopniowo dotrzemy do czasów, kiedy rodziła się muzyka współczesna – epoki impresjonizmu i expresjonizmu – sięgając aż do drugiej połowy XX wieku. Po XIV Symfonii Dymitra Szostakowicza, której wykonanie zostanie poświęcone pamięci ofiar zamachu na nowojorskie Światowe Centrum Handlu, wrócimy myślami do muzyki dawnej, poznając dzieła wczesnego baroku. Późny barok zabrzmi natomiast już kilka dni wcześniej, kiedy usłyszymy muzykę religijną francuskich Karaibów z lat panowania Ludwika XV i Ludwika XVI. Tę edycję festiwalu zamknie występ chóru z Bawarii, wykonującego utwory kompozytorów romantycznych.

O szczegółach programu mówił podczas konferencji prasowej 11 czerwca 2021 roku pan Jan Antonini. W spotkaniu wziął również udział dyrektor Narodowego Forum Muzyki, pan dr hab. Andrzej Kosendiak. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

Program 56. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans

Giovanni Antonini, dr hab. Andrzej Kosendiak (NFM, 11 VI AD 2021) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcie: Adrian Nikiel

56. edycja Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego, najważniejszego festiwalu muzyki klasycznej na terenie Śląska, ma odbyć się między 3 i 12 września AD 2021.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.