Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Quo vadis edukacjo? — Roman Kowalczyk

Quo vadis edukacjo?

Civitas Christiana

11 września 2017 roku gościem „Poniedziałków na Kuźniczej” był po raz kolejny reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, dolnośląski kurator oświaty, pan Roman Kowalczyk, który przedstawił wybrane zagadnienia obecnie realizowanej reformy oświaty i wizję społeczeństwa obywatelskiego preferowaną przez obóz rządowy. Były dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu podjął także polemikę z zarzutami formułowanymi na łamach „Gazety Wyborczej”.

Niestety, w czasie obecnej kadencji parlamentu Polacy nie będą świadkami edukacyjnej kontrrewolucji. Chociaż można łatwo wskazać, że od wielu lat istnieją szkoły samorządowe, placówki wyznaniowe i te stworzone przez rozmaite stowarzyszenia oraz że obok nich dopuszczona jest edukacja domowa, to wszystkie te formy zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież pozostają pod nadzorem państwa, czyli urzędników realizujących wytyczne programowe kolejnych koalicji rządowych. Dziś nie do pomyślenia jest wcielenie w życie katolickiej wizji oświaty, która zostałaby całkowicie „odpaństwowiona”, a szkoły konkurowałyby ze sobą zróżnicowanymi programami, doborem wykładanych przedmiotów i metodami nauczania.

Z punktu widzenia tradycjonalisty szkolnictwo nie należy do kompetencyj państwa, ale do wyrugowania z Polski tego rewolucyjnego wynalazku – przymusu edukacji tożsamego z obowiązkiem uczęszczania do szkoły – droga prawdopodobnie jest bardzo daleka. Aktualny zatem pozostanie czarny humor, że szkoła tym się różni od więzienia, iż z więzienia można szybciej wyjść za dobre sprawowanie.

Zapraszamy Czytelników Portalu Legitymistycznego do udziału w dyskusji o pomysłach na polską oświatę i obecnych realiach szkolnictwa. Chętnie opublikujemy Państwa opinie.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.