Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Od rewolucji protestanckiej do rewolucji kulturowej nowej lewicy — prof. Jacek Bartyzel

Od rewolucji protestanckiej do rewolucji kulturowej nowej lewicy

Narodowa Ostrołęka

7 maja 2016 roku gościem stowarzyszenia Narodowa Ostrołęka był pan prof. Jacek Bartyzel, który w obszernym wykładzie przedstawił – narastające już od XVI wieku – cztery fazy rewolucji, podkreślając na wstępie, że każda faza wynika z poprzedniej i oznacza objęcie procesem destrukcji kolejnego obszaru. Są to: rewolucja religijna (protestancka), rewolucja polityczna, rewolucja społeczno-ekonomiczna oraz rewolucja, którą można określić mianem kulturowej, moralnej czy obyczajowej. Rewolucja oznacza obalenie prawowitej władzy i prawowitego porządku, jest bowiem przede wszystkim nieporządkiem, negacją i przeczeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.