Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Wpływ Romana Dmowskiego na przywódców wielkich mocarstw — dr hab. Marek Białokur

Wpływ Romana Dmowskiego na przywódców wielkich mocarstw

Civitas Christiana

Rola Romana Dmowskiego odegrana na arenie międzynarodowej w latach odbudowy polskiej niepodległości stała się punktem wyjścia do rozmowy o obozie narodowodemokratycznym w pierwszej ćwierci XX wieku. Prelegent, pan dr hab. Marek Białokur, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, przypomniał również wcześniejszą drogę polityczną tego męża stanu, którego aktywność dyplomatyczna w latach Wielkiej Wojny i wkrótce po jej zakończeniu sprawiła, że podczas konferencji pokojowej w Wersalu tworzące się państwo znalazło się w gronie zwycięzców. Należy jednak podkreślić, iż nasz gość podzielił się także swoimi zastrzeżeniami odnośnie do zaniechań Dmowskiego, który wprawdzie sprawę polską uczynił zagadnieniem międzynarodowym, lecz nie zadbał o to, aby równolegle z działaniami dyplomatycznymi budowana była polska siła zbrojna walcząca po stronie mocarstw Ententy. Punkt widzenia prelegenta wzbudził ożywioną dyskusję. Drugą kwestią, która pozwoliła skonfrontować różne poglądy na wydarzenia lat 1914-1919, stały się rozważania, czy możliwy był inny rozwój wydarzeń w listopadzie 1918 roku i restauracja w Polsce ustroju prawowitego, oddalającego widmo rewolucji. Czy można mówić o nastrojach promonarchistycznych wśród ówczesnych działaczy obozu wszechpolskiego? – to zagadnienie z pewnością zasługuje na dalsze badania naukowe.

Spotkanie z panem drem hab. Markiem Białokurem odbyło się we Wrocławiu 22 stycznia 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.