Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki. Wybrane zagadnienia — wstęp do badań

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki. Wybrane zagadnienia — wstęp do badań

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

Działalność Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej sprzyja nie tylko integracji środowiska dolnośląskich reprezentantów stanu drugiego, spadkobierców najlepszych tradycyj Pierwszej Rzeczypospolitej – stowarzyszenie inicjuje również ważne badania naukowe, organizuje konferencje, a także inne spotkania, które służą popularyzacji wiedzy o szlachcie i jej zasłużonych, a często dziś zapomnianych przedstawicielach. 2 i 3 lutego 2018 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona procesowi przejścia od stanu rycerskiego do stanu szlacheckiego.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

2 lutego

pan prof. dr hab. Rościsław Żerelik, pan prezes Adam Biliński – otwarcie konferencji w Audytorium Instytutu

Sesja I

pan prof. dr hab. Stanisław Rosik – Władca i rycerze w kronice Anonima tzw. Galla (przykład Bolesława Krzywoustego)

pani dr hab. Lidia Korczak – Kniaziowie i szlachta – społeczno-prawna pozycja kniaziów na Litwie w późnym średniowieczu

pan prof. dr hab. Jan Wroniszewski – Szlachta w statutach mazowieckich

Sesja II

pan dr hab. Krzysztof Skupieński, prof. UMCS – Dokumentacja w życiu rycerstwa i szlachty w Polsce. Problemy badawcze

pan dr Jarosław Szymański – Miles Księcia Ludwika I Brzeskiego w świetle landbucha Lehn und Erbe (1358-1367)

pani dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ – Siedziby szlacheckie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw w późnym średniowieczu

pan dr hab. Filip Wolański, prof. UWr – Wyobrażenia o pochodzeniu rodzin szlacheckich Rzeczypospolitej w świetle kaznodziejstwa pogrzebowego epoki saskiej

dyskusja po I i II sesji

Sesja III

pan dr Marek L. Wójcik – Nieznane śląskie rodziny rycerskie i ich herby

pani dr Iwona Dacka-Górzyńska – Heraldyka staropolska w służbie retoryki

pan prof. dr hab. Marek Cetwiński – Narzędzia gospodarcze w heraldyce świadectwem przemian etosu szlacheckiego

pan prof. dr hab. Zbyszko Górczak – Górkowie herbu Łodzia z Miejskiej Górki w XV wieku. Średnioszlacheccy krewni wielkopolskiej rodziny możnowładczej – od rywalizacji do protekcji

pan dr hab. Marian Wołkowski-Wolski – Jeszcze o karierach w dawnej Polsce. Koleje losu Michała Moszyńskiego herbu Nałęcz, dworzanina, żołnierza i ziemianina

dyskusja po III sesji

3 lutego

Sesja IV

pan prof. dr hab. Wojciech Iwańczak – Arystokracja i Król w Czechach w zwierciadle bajki zwierzęcej końca średniowiecza

pan dr hab. Michał Kuran, prof. UŁ – Obraz rycerstwa/szlachty w literaturze okolicznościowej i parenetycznej przełomu XVI i XVII wieku

pan dr Rafał Lis – Od szlachcica-rycerza do obywatela przedsiębiorcy. Problem przebudowy polskiego modelu obywatelstwa w ujęciu Hugona Kołłątaja

Sesja V

pan dr Przemysław Kaleta – Jeszcze rycerz czy już szlachcic? Rozważania nad przejściem ze stanu rycerskiego do szlacheckiego na przykładzie właścicieli Łabiszyna

pani dr hab. Maria Starnawska, prof. UPH – Potomkowie rodzin rycerskich/szlacheckich w komturiach Joannitów na Śląsku, w Wielkopolsce i w Baliwacie Brandenburskim w XIV i XV wiekach

pani mgr inż. arch. Beata Kazimierska-Korsak – Rycerski kod w architekturze dworu szlacheckiego: ciągłość, synteza, znaczenie

dyskusja po IV i V sesji

Wersja audio

Nagranie wideo

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

Rycerstwo—Szlachta: zmiana ze stanu rycerskiego na stan szlachecki — fot. Adrian Nikiel

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.