Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Jubileusz Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu

Jubileusz Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne

Dwudniowy jubileusz dwudziestopięciolecia działalności Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego we Wrocławiu zainaugurowały 24 czerwca 2017 roku obrady w Centrum Historii Zajezdnia. Po serii wystąpień okolicznościowych, które zdominowały pierwszą część spotkania, nadszedł czas na rozważania naukowców o różnych aspektach badań genealogicznych i tematów pokrewnych. Zebrani wysłuchali sześciu wystąpień:

pan prof. dr hab. Jan Miodek – Wrocław i Dolny Śląsk w historii polszczyzny

pan prof. dr hab. Rościsław Żerelik – Genealogia w badaniach regionalnych. Z doświadczeń nad pisaniem monografii wsi dolnośląskiej

pan prof. dr hab. Krzysztof Kawalec – Instytut Pamięci Narodowej: struktura, działania, misja

pan dr Janusz Gołaszewski – Archiwum Państwowe we Wrocławiu – wiodąca instytucja archiwalna na Dolnym Śląsku. Depozytariusz źródeł genealogicznych

pani dr Rozalia Ligus – Czego nie wiemy o rodzinie Paula i Richarda Ehrlichów? Niepamięć i rekonstrukcja w procesie badań historii miasta Wrocławia

pani mgr Halina Okólska – Śląskie rodziny szlacheckie na wrocławskich cmentarzach

***

W skład komitetu honorowego jubileuszu wszedł pan Adam Biliński, prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej, który wygłosił krótkie przemówienie:

Zwykło się przyjmować, że genealogia to domena szlachty. I rzeczywiście, zarówno w prawie szlacheckim, jak i dynastycznym, genealogia ma kapitalne znaczenie, ponieważ od tego, jak wyglądają więzi w danej rodzinie, do dnia dzisiejszego zależy możliwość dziedziczenia herbów szlacheckich, tytułów arystokratycznych, związanych z nimi praw i obowiązków, a czasem nawet i władzy nad państwami.

Jednak w stosunkach majątkowych genealogia od zawsze miała znaczenie zarówno dla szlachty, jak i dla rodzin niemających szlacheckiego pochodzenia. Choć zapewne mało kto zdaje sobie z tego sprawę, jest ona istotna współcześnie w codziennym życiu każdego z nas. Zwłaszcza od zmiany w 2009 roku przepisów prawa spadkowego zawartych w Kodeksie cywilnym, w wyniku której możemy dziedziczyć spadek po kuzynach (kuzynach własnych, kuzynach rodziców, kuzynach dziadków itd.) i w związku z którą to zmianą nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy – nie z własnej woli – możemy stać się spadkobiercami ustawowymi powołanymi do spadku, w którego skład wchodzą najczęściej same długi. Dlatego też genealogią najbliższej rodziny nie tylko warto się interesować, ale to wręcz powinien być obowiązek każdego z nas!

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne skupia osoby interesujące się genealogią w wymiarze szerszym niż podstawowy. Mam przyjemność spotykać członków i sympatyków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego najczęściej we wrocławskim Centrum Historii Rodziny, w którym pełnią oni dyżury jako wolontariusze. W imieniu własnym, ale też w imieniu innych użytkowników, z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Wam, Drodzy Przyjaciele, za czas, który poświęcacie wspólnej sprawie, za Wasz uśmiech, dobre słowo, wszelką pomoc i wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Wasze poświęcenie jest szlachetniejsze od niejednego głośnego nazwiska czy też niejednego rzadkiego herbu, o których wzmianki odnajduję w źródłach, z których korzystam na co dzień.

Gratulując pięknego Jubileuszu, życzę Wam kolejnych lat tak aktywnej i bogatej działalności jak dotychczas, o której nieraz można było przeczytać w naszej prasie codziennej. Składając gratulacje na ręce Pani Prezes Marii Rągowskiej-Banasiak, ściskam dłoń każdego z Was. Na koniec pragnę podzielić się osobistą refleksją, jak bardzo czuję się zaszczycony z powodu tego, iż również mogę powiedzieć o sobie, że jestem genealogiem!

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami:

Wersja audio

Nagranie wideo

pan Adam Biliński, Związek Szlachty Polskiej — fot. Adrian Nikiel

Adam Biliński

Przed Centrum Historii Zajezdnia — fot. Adrian Nikiel

przed Centrum Historii Zajezdnia

Porozumienie o współpracy — fot. Adrian Nikiel

Maria Rągowska-Banasiak i prof. Rościsław Żerelik – porozumienie o współpracy

zdjęcia: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.