Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Socjalizm (część 1) — prof. Jacek Bartyzel

Socjalizm (część 1)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W cyklu wykładów o historii doktryn politycznych pan prof. dr hab. Jacek Bartyzel omówił ideologię socjalistyczną, w pierwszej części wystąpienia sięgając do jej początków i przedstawiając etymologię słowa socjalizm. Termin ten został stworzony na podstawie łacińskich określeń: socialis – społeczny, socius – wspólny.

W pierwszym zatem znaczeniu socjalizm to ideologia, której rdzeniem jest przekonanie o wyższości kolektywnej własności środków produkcji, a zatem o konieczności eliminacji lub przynajmniej ograniczenia własności prywatnej. W drugim znaczeniu jest to również ruch polityczny, który działa na rzecz wspomnianego zniesienia własności prywatnej, a w wariancie radykalnym (komunistycznym) także w celu obalenia ideologicznej nadbudowy: religii, rodziny, klas społecznych i państwa (docelowo zastąpionych bezklasowym społeczeństwem). W trzecim znaczeniu socjalizm jest synonimem ustroju politycznego, w którym doszło do uspołecznienia własności.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem:

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.