Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Szlachta cząstkowa w obrazie wsi — Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej

20 czerwca 2015 roku w dawnym pałacu biskupów wrocławskich (obecnie jest to siedziba Muzeum Etnograficznego) odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Szlachta cząstkowa w obrazie wsi, którą zorganizowano z okazji Jubileuszu XX-lecia Związku Szlachty Polskiej.

Konferencję prowadził prof. Bogdan Rok. W jej trakcie wygłoszono poniższe wystąpienia i referaty:

Otwarcie konferencji ze słowami wstępnymi organizatorów:

dr hab. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

prof. Rościsław Żerelik – dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO – prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Elżbieta Berendt – kierownik Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Adam Biliński – prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej

Wersja audio

Nagranie wideo

Część 1:

dr Leszek Zakrzewski – Szlachta cząstkowa w perspektywie socjologii

dr Rafał Smoczyński – Reprodukcja struktury społecznej współczesnej szlachty cząstkowej. Projekt badania socjologicznego

dr Łukasz Lubicz-Łapiński – Zwyczaje i obrzędy w społeczności szlachty zagrodowej XIX-XX w.

dr Irena Kotowicz-Borowy – Drobna szlachta jako zjawisko społeczno-kulturowe dawniej i współcześnie

Wersja audio

Nagranie wideo

Część 2:

dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ – Rozmieszczenie własności szlachty zagrodowej i cząstkowej na Kujawach w XIV-XV w.

dr Paweł Klint – Majątek drobnej szlachty wielkopolskiej w XVII w.

mgr Adam Pszczółkowski – Okoliczna szlachta powiatu lidzkiego w świetle spisów podatkowych z XVII i XVIII w.

Wersja audio

Nagranie wideo

Część 3:

dr Krzysztof Boroda – Drobna szlachta w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI w.

prof. Jolanta Sikorska-Kulesza – Drobny szlachcic przed sądem w ordynacji nieświeskiej i dawidgródeckiej na początku XIX w.

dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO – Szlachta cząstkowa i legitymacje szlacheckie w Galicji

Wersja audio

Nagranie wideo

W panelu dyskusyjnym, który wieńczył spotkanie, udział wzięli: prof. Jan Tęgowski (Instytut Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Bogdan Rok (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Marek Cetwiński (Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie), prof. Jan Harasimowicz (dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego). Dyskusję prowadził dr Paweł Klint.

Wersja audio

Nagranie wideo

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.