Jesteś tutaj: Multimedia » Prelekcje » Szlachta cząstkowa w obrazie wsi — Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej, Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej / Polskie Towarzystwo Heraldyczne

29 i 30 kwietnia 2016 roku w Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się druga interdyscyplinarna konferencja naukowa poświęcona Szlachcie cząstkowej w obrazie wsi, zorganizowana dzięki współpracy Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i władz Instytutu.

W trakcie obrad wygłoszono poniższe wystąpienia i referaty:

Otwarcie konferencji ze słowami wstępnymi organizatorów:

prof. dr hab. Rościsław Żerelik – dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Adam Biliński – prezes Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej

prof. dr hab. Jan Wroniszewski – w imieniu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi, sesja I, część 1 (29 IV AD 2016)

dr hab. Wiesław Nowosad – Drogi awansu drobnej szlachty pomorskiej w XVII i XVIII wiekach na wybranych przykładach

dr Michał Targowski – Geneza drobnej szlachty na Pomorzu Gdańskim (XIII-XVI w.)

dr Tomasz Rembalski – Dział szlachecki a gburstwo – gospodarka rolna na Kaszubach w prowincji Prusy Zachodnie w świetle wybranych przykładów katastru fryderycjańskiego z lat 1772-1773

dr hab. Krzysztof Ślusarek – Trudne współżycie – szlachta cząstkowa versus chłopi w zachodniej Małopolsce w latach 1772-1815

Wersja audio

Nagranie wideo

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi, sesja I, część 2 (29 IV AD 2016):

dr Paweł Klint – Szlachta cząstkowa wśród urzędników sądowych w Wielkopolsce w XVII w.

dr Tomasz Jaszczołt – Pomiara włók szlacheckich w Ziemi Drohickiej w 1547 r.

prof. dr hab. Bogdan Rok – Sylwy szlacheckie Klichowskich i Hołodyńskich z XVIII w.

mgr Zuzanna Żubka-Chmielewska – Kontusz, surdut i kożuch – o ubiorach drobnej szlachty w XIX w.

Wersja audio

Nagranie wideo

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi, sesja II, część 1 (30 IV AD 2016):

dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB – Drobna szlachta a Narodowa Demokracja w Łomżyńskiem w pierwszej połowie XX wieku (do 1939)

prof. dr hab. Jan Wroniszewski – Impossessionati – przykłady degradacji szlachty cząstkowej

dr hab. Andrzej Zięba – Ukraińsko-polska rywalizacja polityczna o szlachtę zagrodową w Galicji i w Polsce międzywojennej oraz jej dzisiejsze echa

dr Magdalena Kwiecińska – Obyczaje, tradycje i zwyczaje potomków drobnej szlachty na Samborszczyźnie. Analiza etnograficzna badań terenowych

dr Irena Kotowicz-Borowy – Poboże i drobna szlachta pobożańska

Wersja audio

Nagranie wideo

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi, sesja II, część 2 (30 IV AD 2016):

prof. Constantin Troianovski – Wizerunek szlachty w carskiej Rosji przed i po 1830,

Piotr Szymon Łoś – Tchórznica Włościańska i Tchórznica Szlachecka na Podlasiu od drugiej połowy XIX w. po współczesność. Wieś, szlachta i dwór – przenikanie i różnice, historia i obyczaje,

dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr – Koncepcje wykorzystania tzw. szlachty zagrodowej w polityce wewnętrznej władz II RP w drugiej połowie lat 30.

Michał Kwilecki – podsumowanie i zamknięcie konferencji

Wersja audio

Nagranie wideo

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi (Wrocław, kwiecień AD 2016) — fot. Adrian Nikiel

zdjęcie: Adrian Nikiel

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.